Napełnieni Duchem Świętym

  • Napisany przez:

W piątek 16 marca klasztor na Jasnej Górze przeżył kolejny najazd. Jednakże najazd ten miał zgoła inny charakter niż ten z 1655 roku, kiedy to Szwedzi oblegali mury klasztorne. W ten marcowy piątek Szwedów zastąpili maturzyści, którzy w liczbie około 2 tysięcy zjechali na Janą Górę z terenu całej

diecezji Świdnickiej, wśród nich byli również maturzyści uczący się w szkołach średnich znajdujących się na terenie naszej parafii (II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” oraz Zespół Szkół Muzycznych).

Tegoroczna pielgrzymka odbyła się pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (jest to równocześnie hasło aktualnego roku duszpasterskiego).  Maturzyści przybyli do tronu Matki, aby prosić o potrzebne łaski, a przede wszystkim o światło Ducha Świętego na zbliżający się szczególny czas – w którym zdawać będą maturę oraz podejmować będą niezwykle ważne decyzje o wyborze kierunku studiów. Dla większości maturzystów była to pierwsza wizyta w duchowej stolicy Polski.

 Pielgrzymka maturzystów tradycyjnie rozpoczęła się od Eucharystii sprawowanej w kaplicy cudownego obrazu, której przewodniczył bp. Ignacy Dec. Biskup w słowach homilii skierowanej do maturzystów skupił się na zagadnieniu powołania, biskup podkreślił jak ważne jest odczytanie własnego powołania oraz jego realizacja. Bp. Ignacy zachęcał maturzystów do zaufania i odwagi, aby uwierzyli w plan, który Bóg przygotował dla każdego z nich. Biskup zwrócił uwagę maturzystów na to, że człowiek, który realizuje swoje powołanie to człowiek szczęśliwy.

Nie obyło się również od wspomnień biskupa dotyczących jego własnej matury. Na zakończenie Eucharystii Ewelina Gierczak i Michał Cimaszewski (uczniowie II LO w Wałbrzychu) w imieniu wszystkich maturzystów diecezji świdnickiej złożyli uroczyste ślubowanie. Młodzież II LO zadbała również o całą oprawę liturgiczną Mszy Świętej.

 Po Mszy Świętej młodzież miała chwilę przerwy, aby mogli się pożywić w licznych restauracjach rozsianych w około całej Jasnej Góry. Po krótkiej przerwie młodzież zebrała się w auli Kordeckiego na konferencję wygłoszoną przez ks. Piotra Gołucha, który jest diecezjalnym duszpasterzem powołań. Po konferencji miała odbyć się Droga Krzyżowa na wałach Jasnogórskich, ale ze względu na niekorzystną aurę, została ona przeniesiona do auli Kordeckiego. Po zakończeniu Drogi Krzyżowej maturzyści rozjechali się do swoich domów.

Bartek Pietrzak

Nasi partnerzy