Niepokalanki zapraszają…

  • Napisany przez:

Dolnośląska szkoła z pasją czyli Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu organizuje DNI OTWARTE, które odbędą się 24 marca, 23 IV oraz 18 V w godz. 11.00- 13.00. W programie znajdziemy- zwiedzanie szkoły i internatu, ciekawe zajęcia w pracowni biologicznej pt.: „sam na sam z pająkiem”, w szkolnej auli- „taniec z duchem”, w szkolnym parku- „zdrowo i kolorowo” i oczywiście spotkanie w Obserwatorium Astronomicznym pod bardzo tajemniczym tytułem: „ośmiornica w Kosmosie”.

Na rok szkolny 2018/2019 Liceum Sióstr Niepokalanek przygotowało klasy o profilu medyczno- przyrodniczym, humanistyczno- językowym, psychologiczno- pedagogicznym; do wyboru są również trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym w danej klasie.

Szkoła stwarza uczennicom szansę zdobywania rzetelnej wiedzy i rozwoju poprzez doświadczone grono pedagogiczne, dobra atmosferę, naukę w małych zespołach klasowych i w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach; Liceum Sióstr Niepokalanek od 25 lat bierze udział w międzynarodowej wymianie młodzieżowej ze szkołą Mallinckrodt w Dortmundzie, organizuje wakacyjne obozy naukowe i stwarza uczennicom warunki do zaangażowania się w wolontariat.

Uczennice mieszkające poza terenem Wałbrzycha mogą skorzystać z internatu.

Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu realizuje rozbudowany system wychowawczy Matki Marceliny Darowskiej- patronki szkoły. Jej zakres warunkuje ostatnia zasada: „nauczyć dzieci myśleć”. Nakaz ten jest dla wychowawców i uczennic kluczem do poznania prawdy i impulsem do jej realizowania w życiu. Myśleć- to umieć wybierać dobro, a odrzucać zło, to przede wszystkim być, a nie tylko mieć.

Inka Zembrzuska

Nasi partnerzy