Nowy blask świątyni

  • Napisany przez:

Świątynia w Kamieńcu Ząbkowickim należy do najstarszych i największych kościołów Śląska. Jej powstanie związane jest z Opactwem założonym tu przez augustianów w 1210 roku, przekazane cystersom w 1248 roku. Monumentalną budowlę wznoszono w stylu wczesnogotyckim w latach

1290-1350. Trójnawowa hala ma 60m długości, nie włączając kaplic za prezbiterium i kruchty, które dobudowano w okresie baroku, przedłużając świątynie o 10 m. Imponująca jest wysokość sklepienia, która przekracza 24m.
Budowla, która zadziwia z zewnątrz swoją wielkością, wewnątrz zapiera dech przestrzenią – to jedyna w Polsce pocysterska świątynia halowa, oraz barokowym wystrojem, z jednym z największych w Europie drewnianych ołtarzy, z obrazami Michaela Willmana  i zachwycającą amboną, dziełami Jana Krzysztofa  Koniger’a przedstawiającą „sen Jakuba”. Równie imponujące są rzeźby czternastu Wspomożycieli, dzieło genialnego Norwega Tomasza Wiessfeldta,  umieszczone na ścianach bocznych,pomiędzy wielkoformatowymi obrazami ValeriusaMauronera przedstawiającymi Pasję Chrystusa.
Światło wpada do wnętrza kościoła przez gotyckie strzeliste okna, których  restaurację parafia rozpoczęła w 2016 roku. W najgorszym stanie były witraże ściany południowej, w których wypełnienie, w większości, stanowiły szyby zbrojeniowe wstawiane tam w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych minionego wieku.  Również piaskowcowa, gotycka kamieniarka była w opłakanym stanie. Podjęta renowacja witraży była wielkim wyzwaniem dla niewielkiej, bo liczącej około trzech tysięcy wiernych parafii. Ale remont witraży był absolutnie konieczny, ponieważ ich stan zagrażał bezpieczeństwu całego obiektu.
      Prace przy ośmiu oknach ściany południowej prowadzone były przez dwa lata i zakończone późną jesienią 2017 roku. Koszt tych prac wyniósł ponad 190 tysięcy złotych.Większość tej kwoty stanowiły ofiary Parafian zbierane przez Radę Parafialną raz w miesiącu, ale remont nie był by możliwy bez wsparcia Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Zarówno Pan Wójt Marcin Czerniec jak i cała Rada Gminy, rozumiejąc wielką potrzebę renowacji witraży świątyni, stanowiącej dominantę w lokalnym krajobrazie i będącą perłą architektury, przyznali dotację, dzięki którym to przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. Dzisiaj jadąc drogą w kierunku Złotego Stoku lub bardziej jeszcze w stronę Paczkowa i Nysy, można podziwiać ogromną ścianę południową gotyckiej budowli, w której witrażach lśnią promienie słońca, a przez okna można dostrzec wnętrze świątyni. Przez lata było to niemożliwe, gdyż dotychczasowe przeszklenie szybą zbrojeniową, zmatowiałą od słońca i deszczu, dawało wrażenie, jakby w oknach znajdowała się nieprzezroczysta blacha.
      Dotychczas przeprowadzone prace są wielkim osiągnięciem ale nie skończonym dziełem. Witraże pozostałych ścian świątyni czekają na renowację. Jest nadzieja, że i ten rok będzie pomyślny, i że uda się przeprowadzić tak konieczne i wyczekiwane prace. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, dzięki dotacji z programu Qwsi i ofiarom Parafian kontynuowane będą prace przy ścianie wschodniej i południowej, a dzięki dotacji Gminy Kamieniec Ząbkowicki przy ścianie zachodniej. To naprawdę wielkie przedsięwzięcie, którego powodzenie przywróci blask tej wspaniałej świątyni i niewątpliwie podniesie architektoniczne bezpieczeństwo całego obiektu, zabezpieczając także najwyższej klasy barokowe wyposażenie.

ks. Wojciech Dąbrowski

Nasi partnerzy