Nowy program katechezy

  • Napisany przez:

W dniu 8 czerwca 2018 r. podczas 379. posiedzenia plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Janowie Podlaskim został zatwierdzony tekst Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce.

Jest to dokument, który z jednej strony uwzględnia nowy system edukacji szkolnej, a z drugiej bierze pod uwagę proces przemian społecznych zachodzących w polskim środowisku. Prace nad nową podstawą programową katechezy rozpoczęły się po ogłoszeniu przez MEN projektu  nowego ustroju szkolnego.

Dokument określa cele, jakie ma realizować katecheta oraz treści – wymagania, jakie są stawiane przed uczniem uczęszczającym na szkolną katechezę. Nowością Podstawy Programowej jest opisanie w niej postaw, jakie ma ukształtować u uczniów katecheta, przekazując im określone treści. 

Podstawa Programowa Katechezy wraz z nowym programem nauczania religii wejdzie w życie 1 września 2019 roku.

Obecnie w Komisji Wychowania trwają intensywne prace nad nowym programem nauczania religii, do którego zostaną opracowane podręczniki dla uczniów oraz poradniki metodyczne dla katechetów.

 
 

Nasi partnerzy