Ocalić od zapomnienia

  • Napisany przez:

Ks. prałat Marek Babuśka – Wizytator Katechetyczny Dekanatu Strzegomskiego wraz z Zespołem Katechetów Dekanatu Strzegomskiego, pod szczególnym patronatem Ks. dr Marka Korgula – Dyrektora Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej i Janusza Barszcza – Dyrektora Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, zapraszają na diecezjalny konkurs o obozie koncentracyjnym Gross-Rosen pt.: „KL GROSS-ROSEN 1940-1945 OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

 CELE KONKURSU:

  1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży tematyki dotyczącej obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Przybliżenie uczniom historii związanej z tym miejscem.
  2. Kultywowanie pamięci i świadomości ogromnej tragedii, której świadkiem był obóz KL Gross-Rosen.
  3. Rozwijanie postawy patriotycznej wśród dzieci i młodzieży.

TERMINY I MIEJSCE KONKURSU:

Do 20.12.2018 r. należy zgłosić szkołę do udziału w konkursie na adres e-mail: katecheci.strzegom@op.pl (zał. nr 1)

Od 3.01.2019 r. do 1.03.2019 r. należy przeprowadzić lekcje historii oraz inne zajęcia tematyczne przygotowujące dzieci i młodzież do etapu szkolnego tego konkursu.

Do dnia 7.03.2019 r. należy przeprowadzić etap szkolny konkursu (kategoria literacka, plastyczna i multimedialna).

Dnia 14.03.2019 r. należy przeprowadzić Szkolny Konkurs Wiedzy (pytania konkursowe drogą e-mailową zostaną przesłane przez organizatorów konkursu do szkół, które zgłoszą swój udział w konkursie).

Do dnia 22.03.2019 r. należ przesłać protokół (zał. nr 2) z przeprowadzonego konkursu (wraz z pracami plastycznymi, literackimi i prezentacjami multimedialnymi) na adres:

Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. App Piotra i Pawła
pl. Jana Pawła II 10
58-150 Strzegom

  1. W dniu 25.04.2019 r. na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odbędzie się etap diecezjalny konkursu (do testu wiedzy pytania zostaną przygotowane przez pracowników działu oświatowego Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy):
  • godz. 9:00 – 09:45 – pisemny test wiedzy;

(uczniowie kategorii literackiej, plastycznej i multimedialnej będą mogli w tym czasie zwiedzić muzeum);

  • godz. 10:00 – 10:20 – poczęstunek;
  • godz. 10:30 – 12:20 – prezentacja nagrodzonych prac literackich, plastycznych i multimedialnych;
  • godz. 12:30 – 13.00 – rozdanie nagród we wszystkich kategoriach.

Opiekunowie zwycięzców w kategorii plastycznej, literackiej i multimedialnej zostaną wcześniej poinformowani drogą e-mailową

Adres etapu diecezjalnego konkursu:

Muzeum Gross-Rosen
Rogoźnica
, ul. Ofiar Gross-Rosen 26

58-152 Goczałków

Nasi partnerzy