Ogień Niepodległości w Kudowie-Zdroju

  • Napisany przez:

Przy trzaskającym płomieniu, liżącym drewniane żagwie, rozpoczyna się snucie historii o bohaterstwie, poświęceniu i uporze przeszłych pokoleń… Ogień Niepodległości był zaproszeniem do wielopokoleniowego świętowania odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości, zdobytej wiele lat temu i ciągle utrzymywanej pracą Narodu w czasach dzisiejszych. W całej Polsce, wieczorem 10 i 11 listopada, zapłonęły ogniska przy których Polacy celebrowali pamiętne wydarzenia z historii Polski, prowadzące do odzyskania niepodległości. Również w Kudowie-Zdroju Skauci Króla włączyli się w tę ideę rozpalając Ogień dla Niepodległej.

10 listopada o godz. 16.30 wyruszyliśmy spod szkoły podstawowej na ul. Pogodnej w Kudowie-Zdroju w kierunku Czermnej. Szliśmy w kolumnie dwójkowej, oświetlając drogę pochodniami. Wraz z nami szli rodzice skautów, rodzeństwo, a także inni członkowie rodziny i nasi znajomi z naszego miasta i okolic. Razem zgromadziło się ponad 80 osób. Po dojściu na miejsce, to jest pod krzyż w okolicach dawnego przejścia granicznego Mała Czermna zaczęliśmy przeżywanie naszego Ognia Niepodległości.

Ognisko zostało rozpalone na sposób obrzędowy, tzn. od 8 pochodni, które nieśli instruktorzy i Skauci Króla. Przed rozpaleniem ognia wypowiedzieli 8 Praw Skautów Króla: Skaut Króla jest: duchowy (modli się, czyta Biblię, głosi Ewangelię), gotowy (słuchać, myśleć, mówić, działać), czysty (w sercu, w mowie, na ciele), uczciwy (nie kłamie, nie kradnie, można na nim polegać), dzielny (w obliczy niebezpieczeństwa, krytyki, groźby), wierny (Bogu, Kościołowi, rodzinie, przyjaciołom, Ojczyźnie), uczynny (ofiarny, życzliwy, troskliwy), posłuszny (Bogu, rodzicom, liderom).

W czasie Ognia dla Niepodległości śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, modliliśmy się za Polskę, słuchaliśmy gawędy patriotycznej, a także odśpiewaliśmy hymn Polski.

„Ważne dla naszego środowiska Skautów Króla jest to, że przygotowując różne wydarzenia na płaszczyźnie formacyjnej, korzystamy z pomocy rodziców, współtworząc kulturę, która wnosi coś nowego i niepowtarzalnego w działanie wspólnoty lokalnej, a co najważniejsze – to wszystko jest oparte na nauczaniu Słowa Bożego” – mówi komendant Skautów Króla, Szczepu nr 5, dh Jarosław Komorowski.

Instrukotrzy SK 5 w Kudowie-Zdroju

Nasi partnerzy