Oto Ja, zaufaj Mi

  • Napisany przez:

W kolejnym miesiącu programu formacyjnego „Oto ja” rozważać będziemy tajemnicę Cud w Kanie Galilejskiej, zatrzymamy się nad Darem Ducha Św. Umiejętności, a także nad zawołaniem Oto Ja, zaufaj Mi!.

Powierzenie swojego życia Jezusowi, może się wydawać trudne, ale wtedy wiara staję się widoczna a świadectwo o niej jednoznaczne. Do takiej wiary wezwała Maryja podczas wesela w Kanie.

„Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J2,5) te słowa kieruje do sług, ale dziś również i do nas. Odłóżmy na bok ludzkie strategie i poleganie tylko na własnych siłach, a zaufajmy Bogu, On wtedy będzie działał w naszym życiu.

Przez dar umiejętności Duch Święty pomaga nam kierować się w życiu wiarą. Wiara to nie tylko akceptacja istnienia Boga, ale przede wszystkim jest więzią z Nim. W szkole zaufania otrzymujemy wsparcie od Ducha Świętego, aby nie przedkładać korzyści materialnych nad Bogiem, ale powierzać swoje życie Chrystusowi.

ks. Jakub Klimontowski

Nasi partnerzy