Otwarci na współpracę

  • Napisany przez:

Na terenie diecezji świdnickiej realizowany jest projekt „Otwarci na współpracę”. Skierowany jest do katolickich organizacji pozarządowych z obszaru powiatów: wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego oraz kłodzkiego. Jego celem jest wzmocnienie potencjału 12 katolickich organizacji obywatelskich poprzez realizację działań edukacyjno-warsztatowych do grudnia 2017 r. W trakcie jego trwania katolickie organizacje pozarządowe otrzymują wsparcie w postaci praktycznych zajęć warsztatowych, które mają wzmocnić ich potencjał organizacyjny. W ramach projektu uczestnicy nabywają praktyczną wiedzę z zakresu: zarządzania strategicznego, organizacją, zasobami ludzkimi, projektami, finansami, ryzykiem i czasem. Otrzymują wiedzę z zakresu planowania, organizowania i kontrolowania podejmowanych w organizacjach działań. Są zajęcia z prawa, w tym dokumentacji formalno-prawnej, podejmowania różnych form współpracy, w tym wewnątrzsektorowej, międzysektorowej oraz ze środowiskiem lokalnym.

Zakończeniem projektu będzie utworzenie Federacji Organizacji Katolickich oraz dokument strategiczny określający jej plan działania i kierunki rozwoju.

 

Nasi partnerzy