Patriotyczna Droga Krzyżowa

  • Napisany przez:

W tym roku obchodzimy w Polsce 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Nawiązując do tego wydarzenia, wspólnota „Dom pokoju”, przygotowała i poprowadziła patriotyczną Drogę Krzyżową w intencji wszystkich poległych w obronie ojczyzny. Kanwą rozważań były

fragmenty listów, które pisali do siebie polski oficer-uczestnik kampanii wrześniowej i jego żona, Barbara. Wspólnie z nimi, przeszliśmy niezwykłą drogę: od Westerplatte do Katynia. Drogę naznaczoną wielkim cierpieniem: przegranymi bitwami, agresją Związku Radzieckiego, niewolą i w końcu brutalnym mordem polskich żołnierzy w katyńskim lesie.

Wszystkie te dramatyczne przeżycia, małżonkowie łączyli z cierpieniem i śmiercią Jezusa Chrystusa. Z ich korespondencji przebija wielka wiara w Boga i nadzieja, że dzięki Jego pomocy Polska odzyska wolność a bohaterstwo walczących w jej obronie zostanie nagrodzone wieczną szczęśliwością.
Teksty rozważań zostały opracowane przez wspólnotę Ruchu Światło-Życie przy Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie.

A. T.

Nasi partnerzy