Patriotyczne śpiewanie

  • Napisany przez:

Aby uczcić 100 rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości oraz podziękować Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską, POAK z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Piekarach, przygotował 11 listopada uroczystą patriotyczno – religijną Mszę św., a po niej wielopokoleniowe patriotyczne śpiewanie. Dla wszystkich wchodzących do kościoła w Udaninie  były przygotowane symboliczne kotyliony, aby dać  wyraz temu, że patriotyzm i  barwy narodowe mogą być źródłem radości i dumy.

Następnie w samo południe w ramach akcji ”Niepodległa do hymnu”- odśpiewaliśmy hymn państwowy. Na mszę w intencji Ojczyzny, którą celebrował ks. Marek Jodko przybyli: Wójt i Przewodniczący Rady Gminy, sołtysi, radni,  poczty sztandarowe z Udanina, Piekar i Lusiny oraz jednostek OSP i licznie mieszkańcy parafii. Mszę św. uświetnił chór Deesis, w którego skład wchodzą również członkowie POAK. Po liturgii   uczestnicy mszy św. zostali zaproszeni do wspólnego śpiewania pieśni i piosenek patriotycznych. Aby  zachęcić i ułatwić wspólne śpiewanie  pieśni  i piosenek pobudzających i umacniających miłość do ojczyzny zadbano, aby każdy  otrzymał na  pamiątkę  śpiewniczek wydrukowany specjalnie na tę okoliczność.

Śpiewniczek zawiera utwory, które były z Polakami w chwilach trudnych i radosnych, które dodawały otuchy
i które nadal są istotnym elementem naszej tożsamości narodowej, wzbudzając wiele emocji i dostarczając wzruszeń. Wspólny śpiew  poprowadziła  Aleksandra Kołkowska, a na fortepianie akompaniowała  Barbara Kubica. Zabrzmiały  min. takie pieśni jak : Rota, Ułani, ułani, malowane dzieci, Warszawianka, O mój rozmarynie rozwijaj się,  Przybyli ułani pod okienko, Pierwsza Kadrowa, Pierwsza Brygada,  Piechota czy  Deszcz jesienny deszcz. Śpiewali starsi i młodzi i nawet ci najmniejsi. Trzeba przyznać, że nasza  społeczność ma wielkie serce do śpiewania i rezultat był imponujący. W ten sposób zrealizowano hasło uroczystości: „Pieśnią i wspomnieniami czcimy Polskę i Niepodległość.” Śpiewając pieśni i piosenki patriotyczne oddaliśmy hołd wszystkim, dzięki którym jesteśmy Polakami, radujemy się wolnością i mamy własne, suwerenne państwo.

Lilla Staworowska

 

 

Nasi partnerzy