Patron na trudne czasy

  • Napisany przez:

W niedzielę – 26 VI 2016 r. – odbywały się „Prymicje” naszego parafianina o. Bartłomieja Przepeluka, Jezuity. Na zakończenie uroczystości otrzymaliśmy od o. Bartłomieja szczególny upominek: relikwie św. Andrzeja Boboli, który również był Jezuitą. Przez ten znak relikwii chcemy

więcej pamiętać w modlitwie o naszym Parafianinie, który obecnie studiuje w Rzymie. Znak relikwii  inspiruje nas do uczczenia ich i modlitwy przy nich.

Wtorek stał się w naszej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku, dniem modlitw za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli. Na zakończenie całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 17.45  odprawiamy krótkie nabożeństwo z „Litanią do św. Andrzeja Boboli” i innymi modlitwami za jego wstawiennictwem.  Po mszy św. wieczornej każdy może osobiście uczcić jego relikwie.W każdy wtorek w modlitwie pamiętamy o ojcu Bartłomieju i innych „powołanych” z naszej parafii i z naszego miasta. Omadlamy różne sprawy związane z życiem parafii. Modlimy się przez wstawiennictwo św. Andrzeja za cały Kościół i za naszą Ojczyznę. Bo to przecież tak niedawno Jan Paweł II, przychylając się do prośby Episkopatu Polski, 16 maja 2002 roku ogłosił św. Andrzeja Bobolę patronem Polski. Jego opiece polecił ład ekumeniczny i dobre stosunki z narodami zza wschodniej granicy oraz sprawę niepodległości Polski. Wtorkowe nabożeństwa trwają już prawie dwa lata. W roku stulecia odzyskania niepodległości, stały się one taką naszą, parafialną formą modlitwy w intencjach Ojczyzny.

Św. Andrzej Bobola  SJ (1591 – 1657) żył w trudnych czasach, w których brakowało stabilności na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej, w tym stabilności religijnej. Dzięki swojej niezłomności i gorliwości w wierze oraz innym osobistym przymiotom, takim jak wyjątkowy dar głoszenia kazań, został wysłany na „Wschód”, aby nawracać prawosławnych mieszkańców Polesia. Pomimo wielu „sukcesów” w 1657 roku poniósł śmierć męczeńską, wcześniej będąc okrutnie torturowanym przez oddziały kozackie. Papież Pius XI wynosząc go na ołtarze w roku 1853 powiedział, że „umarł pozostawiając nam wspaniały obraz chrześcijańskiego męstwa”.

Przybliżamy się do liturgicznego wspomnienia św. Andrzeja Boboli, patrona Polski (16 V). Jest to okazja do zawierzenia na nowo losów naszej Ojczyzny jego wstawiennictwu. A my w Kłodzku, będziemy się starali w kolejne wtorki roku jubileuszowego zanosić modlitwy, przy relikwiach naszego Patrona,  aby wypraszał nam łaskę podobnej odwagi, niezłomności w wierze i chrześcijańskiego męstwa.

Ks. Julian Rafałko

„Święty Andrzeju Bobolo, patronie trudnych czasów! Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddaję się Tobie w opiekę. Pomagaj mi wytrwać pośród doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj mi łaskę Bożego pokoju i jedności, bym z ewangeliczną rozwagą umiał roztropnie postrzegać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś mi odwagę działania, bym nie trwał w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech mnie napełnia Boża radość, gdy zwyciężam i gdy ponoszę porażki. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za mną u Pana. Amen.”

Nasi partnerzy