Pielgrzymka dla katechetów

  • Napisany przez:

Drodzy Katecheci! Serdecznie zapraszam Was na doroczną pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świdnicy. Odbędzie się ona w sobotę dnia 7 kwietnia br. Nasze pielgrzymowanie rozpoczniemy o godz. 11.00.

„Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia!” – mówił Jan Paweł II w Łagiewnikach w 2002 roku. „Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca, i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. (…) W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!”

Wpatrując się w oblicze Miłosiernego Jezusa będziemy się modlić o siłę do wypełniania naszej posługi głoszenia słowa Bożego, a w szczególności o Boże miłosierdzie dla nas i naszych wychowanków. Chcemy nieustannie prosić o umocnienie naszej wiary w Chrystusa zmartwych-wstałego, o pogłębienie nadziei w powodzenie naszej posługi oraz o żarliwą miłość do Boga i bliźniego.

Tegoroczną XIV Pielgrzymkę Katechetów Diecezji Świdnickiej przeżywamy w roku świętego Stanisława Kostki. Zachęceni przez naszych pasterzy pragniemy zaprosić świętego Patrona, aby wspierał nas w skutecznym kształtowaniu serc i umysłów dzieci i młodzieży, powierzonych nam przez Boga.

W oczekiwaniu na nasze wspólne pielgrzymowanie z całego serca Wam błogosławię

† Ignacy DEC

     BISKUP ŚWIDNICKI

Nasi partnerzy