Przed uroczystością Chrystusa Króla

  • Napisany przez:

Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. (J 18, 33b-37)

Pytanie Piłata i dziś często słyszymy z ust różnych ludzi: Czy Ty jesteś Królem? I różne słyszymy odpowiedzi – dla nas Jezus Chrystus jest Królem naszych serc, Królem, który kocha i troszczy się o każdego człowieka. Za każdego człowieka oddał swoje życie aby otworzyć nam drogę do Domu Ojca – dziękujemy Ci za to Panie Jezu. W niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla – my Sercanie Biali zapraszamy serdecznie do polanickiego klasztoru, który od 1927 roku jest pod opieką Chrystusa Króla – przybądź i bądź ze swoim Królem w tym szczególnym dniu.

 
o. Zdzisław Świniarski SSCC (Sercanin Biały)

Nasi partnerzy