Przestrzenie zdrowego patriotyzmu

  • Napisany przez:

Drodzy uczestnicy tej Eucharystii, czciciele Pana Boga, miłośnicy Kościoła i  Ojczyzny! Jako ludzie ochrzczeni, jako chrześcijanie jesteśmy synami i córkami  matki Kościoła, zaś jako Polacy jesteśmy synami i córkami naszej matki Ojczyzny. Dzisiaj, gdy w roku setnej rocznicy odzyskania naszej narodowej niepodległości, pochylamy się podczas naszego sympozjum  nad  tematem wychowania patriotycznego, rozważmy jakie  są konieczne czynniki do kształtowania się w nas zdrowego patriotyzmu.

W kontekście ogłoszonego wśród nas słowa Bożego, chciałbym wskazać na  trzy czynniki, których potrzebujemy, by „oddychać” zdrowym patriotyzmem. Są to: prawda, miłość i wolność.  Wszystkie one wiążą się z faktem bycia człowiekiem. W klasycznej antropologii filozoficznej uznaje się te czynniki za wyznaczniki godności osoby ludzkiej, poprzez które osoba ludzka transcenduje świat przyrody.

Przestrzeń prawdy

W odczytanym dziś fragmencie z Drugiego Listu św. Jana Apostoła, słyszeliśmy słowa: „Wybrana Pani, ucieszyłem się bardzo, że znalazłem wśród twych dzieci takie, które postępują według prawdy, zgodnie z przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od Ojca” (2 J 4-9). „Wybrana Pani”, to jakaś wspólnota chrześcijańska znana dobrze Autorowi Listu. Apostoł wyraża radość, że wyznawcy Chrystusa postępują według prawdy.  Kłamliwe przypisywanie komuś zła a także dobra jest wykroczeniem przeciw ósmemu przykazaniu: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”. Mówimy, że kłamstwo ma krótkie nogi. Na kłamstwie nie da się zbudować sprawiedliwego ustroju społecznego. Na kłamstwie nie można budować  pokoju w ludzkich sercach i w narodzie. Na kłamstwie nie można zbudować zdrowego patriotyzmu. Żaden normalny człowiek nie chce być okłamywany. Jeśli doświadczamy kłamstwa, czujemy się poniżeni i skrzywdzeni.  Sprzeciwianie się prawdzie kłamstwem jest częstą metodą walki politycznej.

Co dzisiaj jest do zrobienia w naszej Ojczyźnie na drodze powrotu do prawdy w życiu publicznym?

a) Należy odkłamywać historię

W niektórych  okresach naszej historii pisano  tendencyjne podręczniki historii. Tak działo się np.  w czasach powojennych, kiedy mieliśmy zawodowych kłamców, kłamców za pieniądze. Brakowało pieniędzy na biedne rodziny, brakowało pieniędzy na przyzwoite płace dla robotników, ale musiały być pieniądze na propagandę ideologiczną, na zakłamywanie historii i bieżącej rzeczywistości. Wiemy jak długo było rozpowszechniane kłamstwo o Katyniu, o Golgocie Wschodu, o Armii Krajowej, o  żołnierzach wyklętych. Niestety w czasie ostatniego trzydziestolecia nie wszyscy historycy przeszli na drogę ukazywania prawdy historycznej, ulegali i ulegają nadal  obowiązującej w danym czasie poprawności politycznej, która zawsze służy do ukrywania prawdy.   

b) Należy wszystko robić, by media służyły szerzeniu prawdy, promocji dobra, wartości moralnych i patriotycznych.  

Nie będzie nigdy w naszym ojczystym domu dobrze, jeśli  w mediach będzie trwać manipulacja prawdą, jeśli w opakowaniu prawdy będzie się karmić ludzi kłamstwem czy półprawdami.  Ludzie nie pozwolą się mediom na dłuższą metę oszukiwać. Mieliśmy tego przykład nie tylko w czasach komunizmu, ale także  w Trzeciej Rzeczypospolitej, po roku 1989, zwłaszcza w mediach liberalnych, będących na usługach partii politycznych. Cieszymy się, że w ostatnim czasie w mediach publicznych  nastąpiły zmiany w dobrym kierunku. 

c) Należy młode pokolenie: dzieci i młodzież wychowywać w prawdzie

Pomyślmy, czy w naszych rodzinach i w szkole wychowujemy dzieci w prawdzie. Niestety bywa tak, że to w naszych rodzinach i w szkole dzieci uczą się kłamania zwykle od rodziców, czasem nawet od nauczycieli, a najczęściej  od swoich rówieśników. Jest nad czym się zastanawiać i jest w tej dziedzinie wiele do zrobienia, by można było wychowywać młode pokolenie w prawdzie. Prawda, to  pierwsza i podstawowa witamina „C”, tak bardzo potrzebna do rozwoju człowieczeństwa, także do kształtowania zdrowego patriotyzmu.

bp Ignacy Dec

Homilia (cz. I)  wygłoszona w kościele uniwersyteckim KUL, w dniu 16 listopada 2018 r. podczas XXXIX Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego na temat: „Wychowanie patriotyczne”

 

 

Nasi partnerzy