Przyjęliśmy bierzmowanie

  • Napisany przez:

Dzień 19 czerwca na długo zapisze się w mojej pamięci. Tego dnia bowiem wraz z grupą rówieśników z całej Kudowy przyjąłem sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, kończąc w ten sposób trzyletni okres katechezy parafialnej. Uroczystość odbyła się w parafii Miłosierdzia Bożego, a przewodził jej ksiądz biskup Ignacy Dec.

W wygłoszonym Słowie Bożym ksiądz biskup wyjaśnił jaką rolę zajmuje Duch Święty w życiu każdego chrześcijanina oraz omówił jeden z otrzymanych przez nas darów – dar pobożności.

Pięknym zwieńczeniem uroczystości było uhonorowanie naszego księdza proboszcza Romualda Brudnowskiego pierścieniem biskupim naszej diecezji za szczególne zasługi. Mam nadzieję, że umocniony Mocą z wysoka będę w stanie dać czytelne świadectwo wiary.
Sebastian Skoczylas

Nasi partnerzy