Razem możemy więcej

  • Napisany przez:

Już po raz czwarty w sobotę 28 października przedstawiciele różnych stowarzyszeń i organizacji kościelnych diecezji świdnickiej uczestniczyli w spotkaniu formacyjnym. Tym razem poszukiwali możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania i promocję swoich organizacji. Kolejnym etapem było szkolenie dotyczące PR a więc możliwości kreowania wizerunku swoich organizacji. Cykl szkoleń był kolejnym etapem w budowaniu Federacji Organizacji Katolickich działających na terenie diecezji świdnickiej. 

Magdalena Jarosz

Nasi partnerzy