Rekolekcje z Arkadio

  • Napisany przez:

 IV tydzień Wielkiego Postu w naszej diecezji zarezerwowany był na rekolekcje dla szkół ponadpodstawowych. W parafii pw. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, odbyły się one w dniach 12-14 marca. Tradycją parafii staje się, że ćwiczenia duchowe przygotowujące do owocnego przeżycia świąt Wielkiej Nocy

prowadzi ksiądz w towarzystwie zaproszonego zespołu muzycznego; nie inaczej było w tym roku, zaproszenie księdza proboszcza Wiesława Rusina przyjął ksiądz Krzysztof Augustyn oraz raper Arkadio (Arkadiusz Zbozień).

  Ksiądz Krzysztof jest rodowitym wałbrzyszaninem, od dwóch lat posługuje w Dzierżoniowie w parafii pw. Maryi Matki Kościoła. Na co dzień uczy w tamtejszym liceum, dlatego też bez problemu nawiązał kontakt z młodzieżą, która uczestniczyła w rekolekcjach. Z kolei Arkadio przyjechał do Wałbrzycha ze Starego Sącza, gdzie mieszka wraz z żoną i dwójką swoich pociech.

 Rekolekcje trwały trzy dni, a każdy z nich miał trochę inną strukturę. W pierwszym dniu ks. Krzysztof oraz Arkadio odwiedzali po kolei śródmiejskie szkoły ponadpodstawowe: II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”, Szkołę Muzyczną oraz Publiczne Gimnazjum nr 1. Pierwszy dzień służył wzajemnemu poznaniu się uczniów  oraz osób prowadzących rekolekcje. W tym dniu również raper Arkadio dał świadectwo swojej wiary – opowiadał jak wygląda jego droga do Boga, jak to się stało, że tak mocno otworzył się na działanie Bożej miłości.

 W drugim dniu ćwiczeń wielkopostnych młodzież została zaproszona na koncert Arkadio, który miał miejsce w Hali Wałbrzyskich Mistrzów (dawny OSiR). Koncert połączony był z dalszą częścią świadectwa rapera Arka. Arkadio w swoich słowach do młodzieży bardzo mocno podkreślał, że w życiu ważne jest, żeby rozwijać swoje mocne strony, aby realizować swoje pasje, aby robić to co się kocha. Raper podkreślał jak ważne w życiu młodych ludzi jest odczytanie własnego powołania – drogi jaką wyznaczył im Bóg – przypomniał również, że powołanie to nie tylko wybór drogi kapłaństwa lub zakonnej, ale jest to po prostu realizacja swojej drogi prowadzącej do Boga,  poprzez oddawanie się w pełni temu co się robi, na drodze zawodowej oraz społecznej (np. w założonej rodzinie). Arkadio tłumaczył, że nie jest łatwo odkryć swoje powołanie, ale nie jest to niemożliwe. Wskazał  kilka czynności, które pomagają odnaleźć własną drogę w życiu. Jedną z nich jest obserwacja siebie i dostrzeganie rzeczy, które sprawiają nam radość – one wskazują na nasze powołanie.

 W ostatnim dniu młodzież zebrała się w Kolegiacie, aby przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, uczestniczyć w Drodze Krzyżowej oraz wieńczącej całe rekolekcje Eucharystii. W homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej ks. Krzysztof porównał Pana Boga do trenera, który nieustanie troszczy się o nasz rozwój. Powyższe porównanie bardzo spodobało się młodzieży, ponieważ było im bardzo bliskie – większość z nich uprawia różnorakie sporty. Na zakończenie rekolekcji młodzież bardzo serdecznie podziękowała ks. Krzysztofowi za trud włożony w przygotowanie i przeprowadzenie rekolekcji wręczając mu drobny upominek z okazji urodzin, które obchodził tego dnia.

 Celem rekolekcji jest odnowienie naszej wiary i  pogłębienie naszej relacji z Panem Bogiem. Tegoroczne rekolekcje uznajemy za udane, wielu młodych ludzi na ich zakończenie pojednało się z Panem Bogiem przystępując do sakramentu Pokuty i Pojednania, a następnie przyjęło Go do swojego serca w sakramencie Eucharystii – tak więc młodzi ludzie odnowili swoją wiarę i pogłębili swoją relację z Bogiem.

Bartek Pietrzak

 

Nasi partnerzy