Remonty w kamienieckiej świątyni

  • Napisany przez:

Zakończyły się prace przy witrażach ściany południowej kamienieckiej świątyni. Remont trwał dwa lata (2016-2017). To już kolejne prace, które sprawiają, że świątynia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba starszego staje się coraz piękniejsza. Wszystkie remonty wykonane zostały dzięki wielkiej ofiarności parafian oraz Urzędu Gminy Kamieniec Śl.

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP. wraz z zespołem budynków dawnego opactwa cysterskiego znajduje się w południowej części Kamieńca, u podnóża Gór Bardzkich i na północ od Nysy Kłodzkiej. Przed 1210 r. przybyli na teren Kamieńca augustianie. Rok 1210 datuje się jako początek parafii w Kamieńcu. W 1248 r. opactwo zostało przekazane cystersom z Lubiąża. Cystersi przystąpili do budowy klasztoru i kościoła. Kościół budowano w latach 1290-1350 na planie krzyża. Świątynia kamieniecka została wzniesiona w stylu wczesnogotyckim przez mistrza Piotra z Ząbkowic Śląskich, jest trójnawową halą z kaplicami umieszczonymi przy transepcie i prosto zamkniętym prezbiterium. Jest jedyną w Polsce halową świątynią pocysterską. Sklepienia krzyżowo – żebrowe wsparte są na smukłych, ośmiobocznych filarach, zdobiących nawę główna, nawy boczne, jak też trzyprzęsłowe prezbiterium. Podstawowym materiałem budowlanym kościoła jest twardy kamień łamany. Wymiary wnętrza świątyni to: długość 70 m, szerokość 20 m, wysokość 24 m, długość nawy poprzecznej 39m.

ks. Wojciech J. Dąbrowski

 

Nasi partnerzy