Patriotycznie w Seminarium

  • Napisany przez:

W Auli WSD w Świdnicy 14 listopada odbyła się XII sesja popularno-naukowa pod hasłem „Różne oblicza patriotyzmu”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Jego Ekscelencja ks. bp prof. IGNACY DEC Ordynariusz Diecezji Świdnickiej.

Wydarzenie rozpoczęła uroczysta Eucharystia w kaplicy WSD o godz. 9:00 pod przewodnictwem Biskupa Świdnickiego, sprawowana w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Następnie w programie było otwarcie sesji przez ks. dr Tadeusza Chlipałę- Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Kolejnym etapem było prowadzenie obrad przez ks. dr Krzysztofa Moszumańskiego. Wprowadzenie do tematu poprowadził – mgr Piotr Sutowicz – Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” we Wrocławiu. Następnie swój wykład wprowadzający pt.: „Różne oblicza patriotyzmu” przedstawił JE ks. bp Ignacy Dec.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się debata panelowa nt.: „Różne oblicza patriotyzmu – w świetle dokumentu Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 marca 2017 roku „Chrześcijański kształt patriotyzmu” poprowadzona przez: dr Bawera Aondo-Akaa (Uniwersytet JP II w Krakowie) – działacza społecznego; Dominikę Arendt-Wittchen – Pełnomocnika Wojewody Dolnośląskiego ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości; Romana Kowalczyka – Dolnośląskiego Kuratora Oświaty; Tomasza Modrzejewskiego – Klub Jagielloński; ks. prof. PWT Grzegorza Sokołowskiego – „Obserwatorium Społeczne” (Wrocław);  Piotar Sutowicz – „Civitas Christiana”; Moderatora – Mateusza Zbróg, „Civitas Christiana”. Spotkanie zakończyło się po godzinie 13 podsumowaniem obrad.

Dawid Okarma

Nasi partnerzy