Skandalizujące słowa Jezusa

  • Napisany przez:

Zapraszam Państwa do lektury dobrej książki, której autorem jest człowiek o gruntownej wiedzy biblijnej, wykładowca i pisarz, kardynał, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury.
Pełny tytuł książki brzmi: Trudne miejsca w Ewangelii – Skandalizujące słowa Jezusa. Przy czym słowo skandal, którego używa autor, to nie poszukiwanie sensacji, ale  zgodnie z greckim oryginałem, to kamień, o który człowiek się potyka, kamień upadku. To moment, który sprawia mu trudność albo którego nie rozumie.
Razem z Ravasim przemierzamy cztery Ewangelie, zatrzymując się właśnie w tych miejscach, które czytelnikom i słuchaczom Słowa sprawiają najwięcej kłopotu: Czy Jezus wzywa do zdobywania królestwa Bożego przemocą? Czy domaga się od  uczniów, aby nienawidzili swoich rodziców? Co znaczy uwiązać kamień młyński i szyi?
Uczony kardynał przeprowadza nas przez 140 takich „stref niejasności i niezrozumienia” proponując ich analizę, trzymając się jasnej i ścisłej metody. Unika wszelkiej łatwej interpretacji „literalnej” wydobywając znaczeniową „złożoność” Pism. Jednak zafascynowanie słowem Bożym autora i jego wielka erudycja sprawia, że lektura książki nie jest sztywnym wykładem akademickim, egzegezą przeznaczoną tylko dla zaawansowanych studentów. To książka dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć Dobra Nowinę, odnajdując w niej Chrystusa, rozumiejąc jednocześnie różnice językowe i kulturowe epoki, w której pisano Ewangelie.
 Rzymski poeta Wergiliusz przestrzega w trzeciej Bukolice tych, co zbierali na łąkach truskawki i kwiaty – „ w trawie ukryty jest wąż”. Ravasi pisze, że również na zielonym i urzekającym terenie Ewangelii kryją się niebezpieczne wężowiska historyczne, teologiczne i etyczne. Lektura jego książki pozwala bezpiecznie pokonać trudne miejsca, odkrywając bezbrzeżne piękno ewangelicznej perspektywy.

                                                              Ks. Wojciech Jarosław Dąbrowski

Nasi partnerzy