Społeczna Akademia Liderów

  • Napisany przez:

Od kwietnia tego roku w Świdnicy odbywają się zajęcia Społecznej Akademii Liderów. – Mam nadzieję, że to dzieło przyczyni się do większego zaangażowania laikatu w dzieło ewangelizacji – mówił bp Ignacy Dec, który inaugurował zajęcia Akademii. – Odpowiadamy w ten sposób na apel Ojca Świętego, który zachęcał nas by zejść z kanapy i ruszyć do dzieła ewangelizacji. Bezpośrednio odpowiadamy też na słowa Jezusa „Idźcie i głoście”.

Jak zaznacza bp Ignacy, jest szansa by dzięki działalności Społecznej Akademii Liderów zaczęła kształtować się elita laikatu diecezji świdnickiej, która później mogła by oddziaływać w swoich środowiskach.

– Chodzi o to by obudzić ludzi do podjęcia odpowiedzialności za Kościół i podjęcia dzieła Ewangelizacji. Duchowni mają jasno określone zadania, ale nie wszędzie mogą dotrzeć. Natomiast świeccy żyją w świecie. Są w rodzinach, zakładach pracy i wszystkich miejscach gdzie toczy się życie publiczne. Właśnie tam mogą bardzo wiele zrobić, promując wartości chrześcijańskie.

Wśród ponad 20 osób, które uczestniczą w wykładach są m.in. przedsiębiorcy, katecheci, studenci, samorządowcy, społecznicy, nauczyciele, pracownicy administracji. – Lubię działać społecznie, ale samo lubienie to za mało, trzeba jeszcze umieć to robić – mówi jedna z uczestniczek Akademii. – Mam nadzieję, że tu się tego nauczę.

W powstanie Społecznej Akademii Liderów zaangażowały się: Wydział Duszpasterski Świdnickiej Kurii Biskupiej, Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej i Rada do Spraw Apostolstwa Świeckich naszej diecezji. Wykładowcami są znane osoby m.in. z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Collegium Nobilium Opoliense oraz firmy szkoleniowej Binsztok i Partnerzy.

Roczny cykl szkoleń składa się z 12 spotkań, które obejmują prawie 100 godzin lekcyjnych. Zajęcia podzielono na 6 bloków tematycznych. Szkolenia dostarczą uczestnikom wiedzy na temat kompetencji i umiejętności jakie powinni posiadać liderzy społeczni.

Z uwagi na duże zainteresowanie SAL-em, najprawdopodobniej w przyszłym roku zajęcia rozpocznie kolejna grupa uczestników. Informacje pod adresem e-mail: ak.swidnica@gmail.com 

 

Nasi partnerzy