Spotkanie w Civitasie

  • Napisany przez:

Katolickie  Stowarzyszenie „Civitas Christiana”  to ogólnopolska organizacja współkształtująca polską rzeczywistość i przygotowująca świeckich katolików do służby Kościołowi i Narodowi.  Spotkanie formacyjne oddziału w Wałbrzychu  odbyło się 27 lutego.

Członkowie tej organizacji podejmują problematykę rodziny i wychowania, poruszają sprawy kultury narodowej, godnych warunków życia człowieka i narodu, także niepodległości Polski i jej godnego miejsca na arenie międzynarodowej.

Realizując swój program „Civitas Christiana” pragnie służyć człowiekowi i kreować różne formy aktywności obywatelskiej kierując się zasadami dobra wspólnego, pomocniczości, odpowiedzialności i sprawiedliwości. Jako formacja organizują bądź współorganizują wiele projektów lokalnych i ogólnopolskich, podejmują działania, których efektem są prelekcje, sympozja, spotkania dyskusyjne, szkolenia, warsztaty, konkursy, rekolekcje.

Patronem Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” jest Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski, mottem- jego słowa: „ Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.”

Inka Zembrzuska

 

Nasi partnerzy