Świętowali Zmartwychwstanie Jezusa

  • Napisany przez:

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi społeczność Szkoły Podstawowej nr 6 uczestniczyła w corocznym Misterium Wielkanocnym, które przybliżyło wydarzenia związane z Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa oraz wprowadziło oglądających w świąteczny nastrój. W

Archiwum SP nr 6 Uczniowie kl. 4a w czasie występu

postaci biblijne wcielili się uczniowie klasy 4a, którzy pod kierunkiem pań katechetek przypomnieli zbawcze wydarzenia przeplatane pięknymi pieśniami i zobrazowane prezentacją multimedialną.

Ukazał się też zmartwychwstały Jezus, który pozostawił wszystkim przesłanie: „Idźcie na cały świat i głoście prawdę o Zmartwychwstaniu…”

 

 Alicja Wolska

 

Nasi partnerzy