Szkolenie dla Wolontariuszy

  • Napisany przez:

Fundacja „Katolicka Inicjatywa Berit” wraz z Caritas Diecezji Świdnickiej zapraszają wszystkich chętnych z terenu wałbrzyskiego, świdnickiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego i kłodzkiego do zapisywania się na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach realizacji Zadania Publicznego pn. „Wolontariat dla dużych i małych” dofinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Warsztaty odbędą się w dniu 07.12.2017r. od godz. 10:00  na terenie palcówki Caritas Diecezji Świdnickiej (ul. Westerplatte 4-6).

Program szkolenia będzie składał się z 2 części: teoretycznej oraz praktycznej.

W części teoretycznej zostaną omówione zagadnienia z zakresu:

– ABC wolontariatu: uczestnicy poznają rodzaje i formy wolontariatu, obszary, w które mogą zaangażować się jako wolontariusze oraz praktyczne wskazówki dotyczące współpracy z organizacjami. Ponadto, zdobędą wiedzę na temat: zalet i korzyści płynących z podejmowania działań wolontarystycznych; systemu motywacji oraz budowania pozytywnych relacji w zespołach, planowania indywidualnej ścieżki rozwoju,

– pierwszej pomocy przedmedycznej,

– pracy wolonarystycznej z osobami niepełnosprawnymi: charakterystyka osób z różnymi niepełnosprawnościami i ich zachowania; omówienie różnych form pracy z osobą z niepełnosprawnością; praktyczne porady ułatwiające kontakt z osobami z niepełnosprawnością zwłaszcza z dysfunkcjami wzroku i mowy oraz poruszającymi się na wózku.

W części praktycznej uczestnicy udadzą się do placówek działających przy Caritas Diecezji Świdnickiej.

Wszyscy uczestnicy otrzymają po zakończonych warsztatach certyfikat uczestnictwa.

Więcej informacji oraz zapisy można uzyskać w Biurze Caritas, ul. Westerplatte 4-6, Świdnica u Pani Sabiny Dorozik – Sekretarz Caritas, e-mail: sdorozik@caritas.pl, tel.: +48 662 278 987.

Dawid Okarma

Nasi partnerzy