To czas świadectwa swojej wiary

  • Napisany przez:

Tegoroczna Jubileuszowa XV Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej na Jasną odbywała się pod hasłem „Wolni w Chrystusie”. Już po raz kolejny na jej czele stanęli dwaj wyjątkowi kapłani: przewodnik główny starszy –  ks. proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja –  Romuald Brudnowski i przewodnik główny młodszy – ks. Krzysztof Iwaniszyn, proboszcz parafii św. Katarzyny w Nowej Rudzie-Słupcu.

Nasz wikariusz już po raz szósty poprowadził grupę 4 – św. Jana Pawła II, w której pielgrzymowali mieszkańcy Ząbkowic, Kamieńca Ząbkowickiego, Ziębic, Kudowy-Zdroju oraz goście z Lublina, Niemiec, a nawet Grecji. Jak co roku na pątniczym szlaku nie brakowało modlitwy, uwielbienia Pana Boga, duchowych konferencji, ale również radosnych śpiewów, tańców czy różnych zabaw. Dla mnie czas pielgrzymki to przede wszystkim czas dawania świadectwa swojej wiary oraz czas umacniania się w miłości do Boga i do drugiego człowieka.

Jan Paweł Karandziej

Nasi partnerzy