Triduum Odpustowe św. Katarzyny

  • Napisany przez:

Święta Katarzyno, dziś noworudzka brać za Twoją przyczyną cześć Bogu Stwórcy chce dać Święta Katarzyno. Tyś opiekunką nam, błogosław dziś słupiecką ziemię i polski ten kraj. Święta Katarzyno, Ty wiesz jak wiele zła wyrządzić może człowiek, gdy Boga przestanie się bać. Święta Katarzyno, o łaskę Boga proś, by w Słupcu wszystkie dzieci spokojny miały los. Święta Katarzyno nie dozwól zgubić się, strzeż wiary w naszych sercach i uchroń nasz przed złem. Święta Katarzyno te modły to nasz głos, głos mieszkańców Słupca, proś za nami Boga proś.

Hymn do św. Katarzyny rozbrzmiewał w piątek 24 listopada podczas uroczystej koncelebrowanej Eucharystii, na której zgromadziliśmy się licznie w pierwszym dniu Triduum Odpustowego ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki parafii w Nowej Rudzie-Słupcu. W tym też dniu Jej wstawiennictwu polecaliśmy dzieci i młodzież, wychowawców, katechetów, rodziców i nauczycieli.

Już w pierwszych słowach ks. Prałat Marek Korgul – Wikariusz Biskupi ds. Katechezy, który przewodniczył piątkowej Mszy św., odniósł się do słów Jana Zamoyskiego – Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. I właśnie o dobre wychowanie dzieci młodzieży powinniśmy się gorliwie modlić za wstawiennictwem naszej patronki – dziewicy, męczennicy, jednej z najpopularniejszych Świętych Kościoła katolickiego – św. Katarzyny. Bo przecież dziś tak ważne jest wychowanie młodego pokolenia.

W głoszonej przez ks. Marka homilii postawiono nam pytanie: Czy znacie swoje sumienie? Czy postępujecie zawsze zgodnie ze swoim sumieniem? Podkreślił wagę kształtowania naszych sumień przez wychowawców. A są nimi od najmłodszych lat rodzice, nauczyciele, katecheci, Kościół, który jest Matką i wychowawcą i dzisiaj coraz częściej internet. Ten ostatni nie zawsze uczy tego, co dobre.

Wychowanie dzieci i młodzieży w dzisiejszych czasach nie jest proste. O pomoc musimy zawsze prosić Świętych. Ich droga do świętości też nie była łatwa. Musimy tak postępować w naszym życiu, by Jezus Chrystus nas się nie zaparł, gdy staniemy przed nim. Nie możemy się zapierać, że go nie znamy, bo On zrobi to samo. Dziękujmy Dobremu Bogu że św. Katarzyna Aleksandryjska jest patronką naszej słupieckiej parafii. To wielki i cenny dar.

Ta piątkowa Eucharystia, o której piękną oprawę muzyczną zadbała nasza Schola Dziecięca – to dziękczynienie za dotychczasową straż i pomoc św. Katarzyny w wychowaniu dzieci i młodzieży, to prośba rodziców dzieci przygotowujących się do najważniejszego w życiu Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej i rodziców młodzieży przystępującej do Sakramentu Bierzmowania.

To podziękowanie za katechetów i nauczycieli dbających o jak najlepsze wychowanie naszych dzieci. św. Katarzyno do Ciebie zanosimy nasze prośby o owocny czas przygotowania, prowadź nas i błogosław nam, wstawiaj się za nami u Naszego Pana Jezusa Chrystusa, chroń nas i módl się za nami.

Agnieszka Kruk

Nasi partnerzy