W służbie miłosierdzia

  • Napisany przez:

Na przypadające w najbliższą niedzielę Święto Miłosierdzia, biskupi polscy wystosowali list zatytuowany „Wolontariat w służbie miłosierdzia”. „Pragniemy, aby dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu w czyny miłosierdzia, przemieniało się otoczenie każdego człowieka – w parafii, w szkole, w miejscu pracy i wypoczynku” – piszą biskupi w liście pasterskim, w którym czytamy o trzech ściśle związanych ze sobą zadaniach Kościoła: głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów i posługa miłości. W sposób szczególny biskupi koncentrują się na charytatywnej działalności Kościoła i podkreślają szczególną rolę wolontariatu: „w znaczeniu chrześcijańskim wolontariat to dobrowolne świadczenie miłosierdzia bliźnim ze względu na wiarę w Jezusa, który utożsamia się z każdym, kto potrzebuje pomocy”

Biskupi zwracają uwagę na działalność wolontariuszy w Parafialnych Zespołach Caritas, Szkolnych Kołach Caritas oraz Centrach Wolontariatu. Wolontariusze wspierają podopiecznych hospicjów i domów dziecka, troszczą się o osoby starsze i samotne.Uczestniczą w  dużych akcji ogólnopolskich, podczas lokalnych wydarzeń o charakterze społecznym. Włączają się także w programy ogólnoświatowe.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego przypada również Święto Patronalne Caritas. W tym miejscu biskupi wymieniają akcje prowadzone przez Caritas: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom czy Rodzina Rodzinie. „Bogu niech będą dzięki za wasze wrażliwe serca, za wasze pomocne dłonie, za wasze oczy, które widzą potrzeby innych; za wasze uszy, które słyszą prośby, nawet te niewypowiedziane” – piszą biskupi.

 

Caritas Polska zamierza włączyć się w pomoc potrzebującym na Sri Lance, gdzie 21 kwietnia, w Niedzielę Wielkanocną, doszło do serii wybuchów. Został uruchomiony specjalny numer sms 72052 o treści SRILANKA (koszt 2,46 zł z VAT). Można również wspierać poszkodowanych poprzez wpłaty na konto o numerze 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem SRILANKA.

Redakcja wAkcji24.pl

zdj. Pixabay

 

Nasi partnerzy