Warszawskie pielgrzymowanie cd.

  • Napisany przez:

Drugi dzień naszego warszawskiego pielgrzymowania jest dedykowany Matce Bożej – naszej ukochanej Mamie, Królowej Polski i Królowej Pokoju. Jest dniem dla wielu bardzo trudnym i niezwykle wzruszającym. O godzinie 7.15 zaczynamy „pątniczy szlak” od Mszy Świętej, podczas której słyszymy w czytanej Ewangelii, najpiękniejszy dialog w dziejach świata. Jezus oddaje nam swoją Matkę, która tak jak stała przy krzyżu Syna, tak też trwa przy naszych codziennych krzyżach. Trwa także niezmiennie i wytrwale przy krzyżu naszej Ojczyzny. A czym dla mnie jest moja Ojczyzna? Cytując Tadeusza Różewicza:”Ojczyzna. To kraj dzieciństwa. Miejsce urodzenia. To jest ta Mała Najbliższa Ojczyzna. Miasto. Miasteczko. Wieś. Ulica. Dom. Podwórko. Pierwsza miłość. Las na horyzoncie. Groby.”Dlatego Cmentarz Wojskowy na Powązkach odwiedzamy obowiązkowo, pamiętając słowa Józefa Piłsudskiego, że „naród, który nie szanuje swojej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Spacerujemy jesiennymi alejkami między grobami żołnierzy Armii Krajowej i harcerzy poległych w powstaniu warszawskim, grobami wojskowych z Armii Ludowej i Armii Czerwonej, prominentami partyjnymi /np. Bolesław Bierut czy Władysław Gomułka/ . Mijamy groby ofiar terroru hitlerowskiego i komunistycznego /m.in. na tzw. „Łączce”- gdzie grzebano zamordowanych przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa/, Pomnik ofiar zbrodni katyńskiej i Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Taka właśnie jest historia naszego Narodu. Cmentarz Wojskowy to także miejsce pochówku znanych współczesnych polityków, sportowców, pisarzy. Zaduma, cicha modlitwa za zmarłych i „wołanie” o POKÓJ. To miejsce to specyficzna lekcja historii, lekcja patriotyzmu i lekcja begranicznej miłości do Ojczyzny. W takim duchu jedziemy do Muzeum Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Ekspozycja przedstawia historię życia i męczeńskiej śmierci kapłana, zamordowanego w 1984 roku przez funkcjonariuszy SB. Ksiądz Jerzy, był wielkim patriotą, krytykiem komunizmu, kapelanem „Solidarności”, a także inicjatorem odprawianych w stanie wojennym- mszy za Ojczyznę. Całym swoim życiem potwierdzał słowa: „nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj”. Na terenie parafii znajduje się grób księdza Jerzego, który jest miejscem licznych pielgrzymek. Jan Paweł II pisał:”Ten kapłan, męczennik pozostanie na zawsze w pamięci naszego narodu jako nieustraszony obrońca prawdy, sprawiedliwości, wolności i godności człowieka”. Właśnie wolności i godności warszawiaków bronili powstańcy z 1944 roku a Muzeum Powstania Warszawskiego – jest hołdem mieszkańców Warszawy dla tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Ojczyznę. To niezwykle wzruszająca nauka patriotyzmu, nowe spojrzenie na walkę powstańców, rozmiar cierpienia i zniszczeń naszej stolicy. Mówiąc o patriotyzmie myślimy o umiłowaniu tego, co ojczyste, umiłowaniu historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego a my podczas „Pogodnego wieczoru” mogliśmy przeżywać 40 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego przez Marylę i Jerzego, związku, który jest symbolem ich wielkiego umiłowania. „Niech Was Pan błogosławi i strzeże …” na kolejne lata.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”279″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”480″ thumbnail_height=”320″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”300″ number_of_columns=”3″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” template=”default” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Nasi partnerzy