Witamy nowego kapłana

  • Napisany przez:

Dnia 26 maja nasza Diecezja Świdnicka będzie przeżywać po raz kolejny niezwykle ważne wydarzenie Święceń Prezbiteratu. Do grona nowych kapłanów dołączy nasz parafianin, ks. diakon Tomasz Kula, który w dniu następnym, 27 maja odprawi swoją pierwszą Mszę św. prymicyjną w

kolegiacie M.B. Bolesnej i Św. Aniołów Stróżów.  Diakon Tomasz Kula urodził się 10 VII 1993 r. w Świebodzicach. Ochrzczony został 25 XII 1993 r. w kościele śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu. W Strzegomiu mieszkał do 1998 r.

Po śmierci mamy Barbary (swojego taty nigdy nie poznał gdyż zmarł miesiąc po jego urodzeniu), zamieszkał u wujostwa w Wałbrzychu, na terenie parafii p.w. Św. Aniołów Stróżów. Już od dziecka żywo interesował się religią oraz kościołem.  Dzięki rodzinnej atmosferze oraz dobremu wychowaniu przez wujostwo, mógł tak jak każde dziecko rozwijać swoje zainteresowania oraz zdobywać wiedzę. W 2006 roku ukończył Publiczną Szkołę Podstawową nr 28 im. św. Jana Pawła II.
W międzyczasie przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej oraz został przyjęty do grona ministrantów przez ówczesnego wikariusza – ks. Krzysztofa Słotwińskiego. Będąc ministrantem regularnie uczestniczył w Mszach świętych, sprawowanych w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Tam też poznał opiekunkę sanktuarium Panią Łucję Radzanowską, która uczyła go ministrantury oraz szacunku do przedmiotów używanych podczas liturgii. Własnym przykładem pobożnego życia, pani Łucja Radzanowska, przyczyniła się do rozwoju pobożności maryjnej u małego ministranta. 

Duży też wpływ na rozwój duchowy Tomasza miały siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, działających przy parafii. W 2008 roku został promowany na lektora. W 2009 ukończył Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich. W trzeciej klasie gimnazjum przyjął sakrament bierzmowania z rąk J.E. Ks. Bp Ignacego Deca, przyjmując imię po św. Grzegorzu Wielkim. Po ukończeniu gimnazjum został przyjęty do II  Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu na profil humanistyczny. Przygotowując się do matury myślał nad studiowaniem prawa lub historii, jednak po zdaniu matury w 2012 r. , za zgodą i przy wsparciu ks. Prałata Bogusława Wermińskiego złożył podanie o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Do grona kleryków oraz studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (filia w Świdnicy) został uroczyście przyjęty  13.10.2012. Święcenia prezbiteratu odbędą się w naszej świdnickiej katedrze 26.05. o godz. 10.00, natomiast Msza św. prymicyjna rozpocznie się 27 maja procesją z Sanktuarium M.B. Bolesnej do wałbrzyskiej kolegiaty o godz. 11.00. Księdza Tomasza polecamy naszej gorliwej modlitwie, życząc Mu jednocześnie obfitych łask Ducha Świętego w radosnym, wiernym i gorliwym podążaniu za Panem, który go powołał i Jego Matka Maryją, którą ks. Tomasz tak ukochał.

Wiesław Rusin

Nasi partnerzy