Wizyta pasterska

  • Napisany przez:

Parafia pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu przeżywa w tym roku szczególny czas wizytacji kanonicznej przeprowadzanej przez biskupa diecezji co pięć lat. Czym jest to wyjątkowe wydarzenie?  Łacińskie słowo „visito” oznacza: odwiedzać, pokazywać, zjawiać się, dać się widzieć, oglądać, wspierać. Tak więc wizytacja jest po pierwsze czynnością apostolską, mająca na celu spotkanie z wiernymi i wspólne przeżywanie radości chrześcijańskiej wiary.

Praktyka ta sięga początków istnienia Kościoła, kiedy to Apostołowie Chrystusa, jako Jego następcy, odbywali wiele podróży, do powstających gmin chrześcijańskich, by głosić wiernym Dobrą Nowinę i umacniać ich wiarę. Dzieło to jest kontynuowane po dzień dzisiejszy, a jej rozumienie i sens pozostały niezmienne, bo jak pisał Święty Jan Paweł II: „Podczas swojej wizyty pasterskiej w parafii, pozostawiwszy zagadnienia o charakterze administracyjnym innym delegatom, biskup powinien w szczególny sposób zatroszczyć się o spotkania osobiste, poczynając od proboszcza i innych kapłanów. To właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego ludu w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei. Biskup powinien wówczas nawiązywać bezpośredni kontakt przede wszystkim z osobami najuboższymi, starszymi i z chorymi. Przeprowadzona w ten sposób wizyta pasterska objawia się w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój”(Pastores gregis, 46).

Po drugie wizytacja biskupa w parafii ma wymiar kanoniczny to znaczy, że podlegają jej wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. W czasie wizyty kanonicznej ksiądz Proboszcz przedstawia sprawozdanie duszpastersko-gospodarcze, w którym informuje o wszystkich działaniach podjętych i zrealizowanych od momentu ostatniej wizytacji. Stałym elementem „odwiedzin” są także spotkania biskupa z nauczycielami i uczniami szkół znajdujących się na terenie parafii. Stwarza to okazję do zapoznania się ze specyfiką poszczególnych placówek, przebiegiem odbywającej się w nich katechizacji, zainteresowaniami i pasjami dzieci i młodzieży a także poziomem ich zaangażowania w życie religijne. W czasie tych spotkań ksiądz biskup ma także możliwość podziękowania pedagogom za ich pracę dydaktyczno-wychowawczą. W czasie wizytacji nie może również zabraknąć dialogu z grupami parafialnymi, w tym z Radą Parafialną oraz Służbą Liturgiczną Ołtarza, a także z każdym kapłanem pracującym na terenie parafii. Uwieńczeniem każdej wizytacji jest uroczysta Msza święta podczas której, bardzo często, ksiądz Biskup udziela młodym sakramentu bierzmowania.

Pamiętajmy aby do tego wyjątkowego wydarzenia przygotować się w sposób duchowy, to znaczy ogarnąć naszą modlitwą wizytującego parafię biskupa, wszystkich posługujących w niej kapłanów, czynnie włączyć się w jej przebieg i prosić Pana Boga o obfite jej owoce.

A. T.

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy