X Diecezjalne Wakacje Misyjne

  • Napisany przez:

Pięćdziesięcioro dzieci z różnych szkół podstawowych diecezji świdnickiej uczestniczyło w wakacjach misyjnych zorganizowanych przez Referat Misyjny ŚKB w Zagórzu Śląskim. Tradycyjnie każdego dnia wybieraliśmy się na inny kontynent, by poznać nie tylko piękno natury, ale także tradycje, zwyczaje i problemy ludzi tam żyjących.

Siostra Anthonia – Nigerianka, która razem z nami przeżywała te wakacje, uwrażliwiała nas  na potrzeby dzieci żyjących w Afryce i zachęcała do wdzięczności za wszystko co posiadamy, zwłaszcza za dar wiary i sakramenty święte. Udział  w wakacjach misyjnych dał nam okazję do przeżywania codziennego życia we wspólnocie, dzielenia się tym, co posiadamy, wzajemnej służby, przebaczenia i współpracy.

Wdzięczni Bogu i animatorom oraz klerykom z naszego Seminarium Duchownego za kolejne (już dziesiąte)  wakacje z misjami wyjeżdżaliśmy z posłaniem, aby głosić Ewangelię tam, gdzie żyjemy na co dzień i przykładem dobrego życia przyciągać innych do Chrystusa.

 

 s. Magdalena

zdj. Archiwum Referatu Misyjnego ŚKB

 

Nasi partnerzy