Z cyklu „Drogami Wiary i Rozumu”

  • Napisany przez:

„Kiedy Jezus stał się Bogiem?”- tak brzmiało pytanie, na które próbował odpowiedzieć ks. Prof. Mariusz Rosik podczas wykładu w październiku w ramach spotkania formacyjnego pt. „Drogami Wiary i Rozumu”. Jest to cykl wykładów popularno – naukowych odnoszących się do zagadnień związanych z Wyznaniem Wiary. Odbywają się one w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy.

Ich pomysłodawcą i inicjatorem jest ks. Marcin Dolak, pełniący funkcję ojca duchownego w świdnickim „domu ziarna”.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą oraz przedstawieniem sylwetki naukowej prelegenta.

Ksiądz Mariusz szybko zaznaczył, że Jezus nigdy nie stał się Bogiem, bo w gruncie rzeczy zawsze nim był. W miarę upływającego czasu, słuchacze dowiadywali się o kolejnych zagadnieniach obecnych w Piśmie Świętym, którymi możemy udowodnić, że Jezus jest Bogiem. Wszyscy obecni mieli rzadką okazję do wysłuchania wielu zwrotów z języka hebrajskiego, który często rzuca nowe światło na znane nam fragmenty Biblii. Cały wykład był kolejną okazja ubogacenia się w nową wiedzę oraz zadania wielu ciekawych pytań w stronę ks. Mariusza Rosika.

Kolejne tego typu spotkanie będzie maiło miejsce 10-tego grudnia. Prelekcje tego dnia wygłosi pani Barbara Engel. Poruszy ona temat cudu eucharystycznego z Sokółki. Zaproszeni są na nie szczególnie ludzi młodzi, których nigdy nie brak podczas wykładów w auli seminaryjnej. Serdecznie zapraszamy 10-tego grudnia na kolejne spotkanie!

 

    Karol Toman

Nasi partnerzy