Zimowe rekolekcje dla katechetów

  • Napisany przez:

Wydział Katechetyczny Świdnickiej Kurii Biskupiej informuje, że zimowe rekolekcje dla katechetów odbędą się w dniach 28 – 30 stycznia 2019 r. w domu rekolekcyjnym Sióstr Elżbietanek w Strzegomiu, ul. ks. Prał. Stanisława Siwca 3. Rekolekcje poprowadzi ks. Marcin Dolak, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy. Rekolekcje rozpoczynają się w pierwszym dniu o godz. 15.00, a kończą w ostatnim po obiedzie – ok. godz. 15.00. Nie jest to dzień skupienia, ale rekolekcje, dlatego katecheta powinien wziąć udział w całości ćwiczeń. Ze względu na charakter rekolekcji nie przewidujemy tzw. „rekolekcji z dojazdu”.

Prosimy zabrać ze sobą śpiewniki (ew. książeczki do nabożeństwa), Liturgię Godzin, różaniec, Pismo św., notatniki i przybory do pisania, instrumenty muzyczne.

Udział w rekolekcjach należy zgłaszać koniecznie do dnia 16 stycznia 2019 r. wyłącznie w Wydziale Katechetycznym Kurii Świdnickiej (nie do sióstr!): tel. (74) 85-64-404 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00 lub pocztą elektroniczną: katecheza@diecezja.swidnica.pl

Prosimy, aby dobrze się zastanowić, podjąć decyzję i nie wycofywać się w ostatniej chwili z udziału w ćwiczeniach (względy organizacyjne). Koszty będą kształtowały się w zależności od liczby uczestników. Następne rekolekcje odbędą się w terminie: 24-26 czerwca 2019 r. w Polanicy Zdr.

Wydział Katechetyczny
Świdnickiej Kurii Biskupiej

 
 

Nasi partnerzy