Zmarł ks. Waldemar Ziembicki

  • Napisany przez:

26 lutego 2018 r. zmarł ks. Waldemar ZIEMBICKI w 46 r. życia, 20 r. kapłaństwa. Eksporta odbędzie się w czwartek 1 marca, o godz. 17.00 w kościele pw. św. App. Piotra i Pawła w Srebrnej Górze, której przewodniczył będzie J.E. Ksiądz Biskup Adama Bałabuch.

Uroczystości pogrzebowe, będą odprawione w piątek, 2 marca, o godz. 12.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu,  którym przewodniczył będzie J.E. Ksiądz Biskup Ignacy Dec. Bezpośrednio po Mszy św. nastąpi złożenie trumny do grobu na cmentarzu parafialnym przy ul. Przemysłowej w Wałbrzychu.

 

Śp. Ks. proboszcz Waldemar ZIEMBICKI (1972-2018)

Ksiądz Waldemar ZIEMBICKI urodził się 23 lipca 1972 roku w Wałbrzychu w rodzinie robotniczej,  jako drugi z dwojga synów Stefana Ziembickiego  i Janiny zd. Ptak. Ochrzczony został 05 sierpnia 1972 r. w kościele parafialnym pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu. Sakrament bierzmowania przyjął też w parafii rodzinnej w dniu 5 maja 1987 roku z rąk ks. bpa Józefa Pazdura. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Wałbrzychu w latach 1979 – 1987, a  w latach 1987-1992 kontynuował naukę w  Liceum Ogólnokształcącym też w Wałbrzychu. W związku za zmianą miejsca zamieszkania, jako uczeń stał się parafianinem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu. Tam też pełnił posługę lektora. Po zdaniu egzaminu maturalnego zgłosił się do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Po rocznym pobycie w Annus Propedeuticus w Henrykowie kontynuował studia w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej. Święcenia diakonatu otrzymał  10.05.1997 r. w Katedrze Legnickiej z rąk J. E. Ks. Bpa Tadeusza Rybaka. Tam też 30.05 1998 r. przyjął Święcenia prezbiteratu.

Jako wikariusz pracował: w parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Lubinie w l. 1998 – 2002, w parafii pw. św. Józefa Robotnika w Zgorzelcu w l. 2002 – 2003, 2003 – 2004 urlop, w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca w Starych Bogaczowicach od stycznia do czerwca. 2004 r., w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku w l. 2004 -2009.

Funkcje proboszcza pełnił w parafiach: pw. Wniebowzięcia NMP w Różance, w dekanacie Międzylesie w latach 2009- 2015, pw. św. App. Piotra i Pawła  w Srebrnej Górze  od roku 2015 do chwili obecnej.

Inne Funkcje w diecezji: był ojcem duchownym w dekanacie Międzylesie, od 2017 r. pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Ząbkowice Śląskie – Południe.

Zmarł 26 lutego 2018 r. jako proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Srebrnej Górze.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie

Nasi partnerzy