Najlepsza praca magisterska

  • Napisany przez:

Konkurs kierowany jest do absolwentów szkół wyższych, których prace magisterskie inspirowane są nauczaniem św. Jana Pawła II, a ich tematyka dotyczy szeroko pojętych nauk medioznawczych.

Ideą Nagrody jest promowanie wartościowych prac magisterskich i ich autorów, podejmujących w interesujący i oryginalny sposób tematykę nauczania Jana Pawła II o roli mediów w promowaniu godności człowieka. Organizator Konkursu, Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w celu wspierania rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce, podnoszenia szans edukacyjnych młodzieży oraz upowszechniania nauczania Papieża Jana Pawła II.

 Nagroda jest uczczeniem pamięci zmarłego tragicznie bpa Jana Chrapka, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który podkreślał konieczność łączenia w mediach profesjonalnego warsztatu z zasadami etyki.

 Ks. Biskup Jan Chrapek w swoim życiu kierował się zasadą budowania kultury porozumienia i dialogu.

Termin zgłaszania prac upływa 31 marca 2019 roku.

Formularz zgłoszeniowy, skład Kapituły Konkursu i regulamin dostępne są pod adresem: https://dzielo.pl/konkurs-na-prace-magisterska/

 

Nasi partnerzy