Bądź trzynastym apostołem! Codziennie…[WYWIAD]

  • Napisany przez:

Kontynuujemy rozmowę z ks. Grzegorzem Wiśniewskim, krajowym moderatorem Eucharystycznego Ruchu Młodych, którego celem jest ukazanie dzieciom Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela, rozwijanie w nich postaw eucharystycznych – miłości, jedności, wdzięczności – rozbudzenie w dziecku pragnienie modlitwy, a także pogłębienie więzi z Kościołem i zaprawienie do apostolstwa.

Katecheto, rodzicu, księże wikariuszu – chcesz dowiedzieć się jak założyć ERM w swojej parafii? Koniecznie przeczytaj poniższy wywiad!

Redakcja w-Akcji: Bądź trzynastym apostołem! Oto jedna z duchowych zasad Eucharystycznego Ruchu Młodych. Czy prosta, codzienna życzliwość, dobroć i uczynność względem innych to odpowiednia zachęta do postaw apostolskich młodego ERM-owicza w rodzinie, szkole i życiu społecznym?

Ks. Grzegorz Wiśniewski: Tak, z jednej strony życzliwość, dobroć i uczynność względem innych. Ale z drugiej strony czytelne świadectwo mojej wiary np. przeżegnanie się gdy idę przed kościołem, przed posiłkiem, noszenie na piersi krzyżyka lub medalika Najświętszej Maryi Panny. Ponadto postawa apostoła winna być widoczna na katechezie, w domu czy wśród rówieśników – z odwagą stoję po stronie Jezusa.

Redakcja w-Akcji: Wspólnota dzieci silnie zakorzeniona w życiu swojej parafii
ma ogromną szansę obdarować Kościół ludźmi przygotowanymi do podjęcia w
przyszłości zadań szerszych – wykraczających poza rodzinę czy parafię. Czy to
nie jest trochę tak, że „czym skorupka za młodu nasiąknie”?

Oczywiście, że każda grupa czy wspólnota religijna dzieci – młodzieży dobrze
uformowana może podjąć w przyszłości zadania, które będą przynosiły wspaniałe
owoce. W Eucharystycznym Ruchu Młodych ta formacja od jak najwcześniejszego
wieku jest ogromnie ważna, bo przecież pobożność eucharystyczna ma towarzyszyć
człowiekowi przez całe życie i domaga się zadań apostolskich wszędzie tam, gdzie
Opatrzność Boża go postawi, jak czytamy w naszym przyrzeczeniu – całym świecie.

Redakcja w-Akcji: Kto i w jaki sposób może założyć ERM w parafii? Gdzie
należy się zwrócić?

Wspólnotę ERM, może założyć każda osoba, której ks. proboszcz danej parafii,
udzieli zgody lub powierzy jej prowadzenie grupy eucharystycznej. Zwykle jest to
katechetka lub katecheta, ks. wikariusz lub starsza osoba, która właściwie
uformowana potrafi prowadzić spotkania formacyjne z udziałem dzieci lub młodzieży.

Chcę jeszcze nawiązać do jeszcze jednej bardzo istotnej sprawy. Otóż marzą się
niektórym wychowawcom wielkie wspólnoty. A rzeczywistość może być zupełnie
inna. Pamiętajmy wówczas o słowach Pana Jezusa: „Kto by jedno dziecko przyjął w
imię moje Mnie przyjmuje.” Dlatego nawet wspólnota, która składa się niewielu osób
jest ogromnie cenna. Zwracajmy zatem uwagę na jakość spotkań. Na przygotowanie
do spotkania. Wszystko inne, przyszłość powierzmy Panu Bogu.

Redakcja w-Akcji: Na zakończenie rozmowy prosimy o kilka słów na temat
miesięcznika dla dzieci – Skarbca Ermowicza.

Skarbiec to istotna część naszego ruchu. Od samego początku modlitwy ale także
ofiary i dobre uczynki miały ogromne znaczenie dla Krucjaty Eucharystycznej dziś dla
Eucharystycznego Ruchu Młodych. Jak wcześniej wspomniałem dzieci z francuskiej
Szkoły ofiarowały modlitwy, wyrzeczenia i dobre uczynki Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa. Dziś odmawiając codzienną modlitwę ofiarowania Bożemu Sercu dzieci
wypowiadają słowa: „Boskie Serce Jezusa przepełnione Miłosierdziem ofiaruję Ci
przez Niepokalane Serce Maryi w łączności z Ofiarą Eucharystyczną modlitwy i
uczynki, radości i cierpienia ofiaruję Twemu Najświętszemu Sercu całe mojej
życie.”(…) A zatem pragniemy iść drogą kontynuacji, która dla naszej wspólnoty
eucharystycznej jest tak ważna. Trzeba także pamiętać, że Msza św. to ofiara
Jezusa Chrystusa, z którą łączę ofiarę mojego życia.

fot. erm.pl

Nasi partnerzy