ERM. Oni żyją Mszą św. cz. II [WYWIAD]

  • Napisany przez:

Eucharystyczny Ruch Młodych to wspólnota dzieci i młodzieży. W marcu ukazała się pierwsza część wywiadu z ks. Grzegorzem Wiśniewskim, krajowym moderatorem ERM. Zachęcamy do przeczytania drugiej części rozmowy.

Redakcja w-Akcji: Jak zachęcić i przekonać dzieci do włączenia się w Eucharystyczny Ruch Młodych?

Ks. Grzegorz Wiśniewski: Najpierw należałoby przedstawić Ruch w sposób bardzo atrakcyjny dla dzieci, nawiązać do I Komunii św. która była jakże ważnym wydarzeniem dla dziecka i jego rodziny. Spotkania muszą byś ciekawe i radosne. Oprócz części formacyjnej i modlitewnej musi być też miejsce na śpiew, gry, konkursy i zabawy. I pamiętajmy – żeby innych zapalić, trzeba samemu płonąć.

Redakcja w-Akcji: Na czym polega formacja ERMu?

Formacja odbywa się zwykle poprzez cotygodniowe spotkania, które odbywają się na terenie parafii lub szkole. Program ERMu dostosowany jest do poziomu wieku. Ponadto istnieją także Wspólnoty Klasowe ERM, które skupiają dzieci w ramach katechezy szkolnej. Raz w miesiącu – w czasie katechezy, uczniowie pragnący należeć do Wspólnot Klasowych ERM otrzymują kolorowe, eucharystyczne zakładki z intencją na dany miesiąc i modlitwą. Ponadto przygotowują liturgię I – Piątkową i uczestniczą w spotkaniu radości – które nazwaliśmy ermoland. Zaznaczam, że chodzi tu o spotkanie raz w miesiącu, aby przygotować liturgię I Piątku miesiąca a katecheza jest okazją do przekazania eucharystycznych zakładek, wyjaśnieniu intencji modlitwy na cały miesiąc i poinformowaniu o ermolandzie – oczywiście tylko dla tych uczniów, którzy pragną należeć do ERM o takiej formule.

Redakcja w-Akcji: Jakie są główne cele formacji w Eucharystycznym Ruchu Młodych? Na czym polega formacja wstępna a na czym ciągła?

Pozwolę sobie nawiązać do propozycji, które zostały omówione podczas spotkania animatorów, Siostry Marioli odpowiedzialnej za Sekretariat ERM w Poznaniu i moderatorów diecezjalnych w Rybniku w 2021 r. Główne cele ERM to:

– rozwijanie i umacnianie pragnienia więzi z Jezusem Eucharystycznym

– przygotowywanie do korzystania z różnych form kultu Eucharystii

– pomaganie w trwaniu w codziennej Komunii duchowej z Jezusem, poprzez umiejętne korzystanie z Ewangelii oraz różnych form modlitewnych

– kształtowanie postaw eucharystycznych: współofiarowania, posłuszeństwa wobec Słowa Bożego, jedności i miłości oraz wdzięczności

– uczenie systematycznej pracy nad sobą oraz codziennej Modlitwy Ofiarowania Bogu

– pogłębianie więzi z Kościołem i zachęcanie do apostolstwa

Nawiązując do dalszej części pytania powiem, że program formacji wstępnej polega na zapoznaniu się kandydatów z istotą i zasadami Eucharystycznego Ruchu Młodych oraz duchowością tego Ruchu. W tym czasie otrzymują żółtą chustę. Po okresie formacji wstępnej kandydaci składają przyrzeczenie i otrzymują odznakę ERM. Program formacji ciągłej ma na celu dalsze zgłębianie duchowości eucharystycznej i apostolskiej. Oczywiście program dopasowany do poszczególnych grup wiekowych. Materiały dla opiekunów, animatorów znajdują się w Sekretariacie ERM w Poznaniu.

Redakcja w-Akcji: Jak Ksiądz ocenia nowy miesięcznik Staś?

Miesięcznik Staś to czasopismo, wydane na wysokim poziomie, dla młodszych dzieci. Eucharystyczny Ruch Młodych ma w nim swoje miejsce. Cztery strony w tym czasopiśmie, są przeznaczone dla członków naszego Ruchu. Jednak wszyscy czytelnicy mogą korzystać z materiałów, które mają na celu formację eucharystyczną. Tytuł pisma Staś, nawiązuje do św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ale także możemy to imię odnieść do naszego patrona św. Stanisława Kostki. Dodam jeszcze, że Staś to kontynuacja Promienia Eucharystii, czasopisma, które wcześniej formowało członków ERM.

zdj. – erm-urszulka.blogspot.com

Nasi partnerzy