Młodzi dla Eko

  • Napisany przez:

Projekt „Młodzi dla EKO” jest kierowany do młodzieży i całych rodzin mieszkających na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego. Projekt wiąże się z promocją tematyki ekologicznej oraz zdobywaniem wiedzy z zakresu ekologi; zawiera wiele propozycji w których, nie tylko można pozyskać wiedzę teoretyczną ale również rozwijać swoje pasje i umiejętności np. fotograficzne, dziennikarskie. Głównym celem całego projektu jest więc podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Dotyczy to przede wszystkim obszarów Natura 2000.

Współcześnie dzięki rozwojowi wiedzy i rosnącej wrażliwości społecznej w zakresie ekologi mamy wyższą świadomość zagrożeń płynących z niewłaściwych działań człowieka niszczących środowisko naturalne, w którym żyjemy. Z tego powodu istotne jest, aby przeprowadzać działania edukacyjne, które będą wpływały na zmiany niewłaściwych postaw w kierunku bardziej przyjaznym dla naturalnego środowiska. Działania edukacyjne z zakresu ekologi powinny być kierowane do ogółu społeczeństwa, a nie tylko wybranych środowisk. Dlatego w naszym projekcie jest wiele miejsca na współpracę z udziałem całych rodzin. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej mówi, iż „Podnoszenie stanu świadomości ekologicznej staje się w Polsce potrzebą chwili i równocześnie warunkiem zapewniającym naszemu krajowi właściwe miejsce w zjednoczonej Europie”.

więcej na www.mlodzidlaeko.pl

Fundacja „Katolicka Inicjatywa Berit”

zdj. – Pixabay

Nasi partnerzy