Moja Wielkanoc. Konkurs dla dzieci.

 • Napisany przez:

Portal katolicko-informacyjny wakcji24.pl oraz gazeta w-Akcji, ogłasza konkurs dla dzieci pt.: „Moja Wielkanoc”. Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom religijnego charakteru świąt Wielkiej Nocy, jego symboliki i tradycji, a także rozwijanie wyobraźni i zdolności artystycznych.

Hasło przewodnie konkursu: Jak wygląda Wielkanoc w Twojej rodzinie?

DLA KOGO?

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci z terenu diecezji świdnickiej w dwóch kategoriach wiekowych:

I grupa: 6 – 9 lat

II grupa: 10 – 13 lat

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs odbędzie się w dniach od 15.03.2020 r. do 20.04.2020 r.
 2. Prace wykonane dowolną techniką na kartce A4 należy przesyłać: drogą elektroniczną (skan, zdjęcie wykonanej pracy z dwóch stron) – na adres: wakcji24@gmail.com; drogą pocztową na adres:Miesięcznik Katolicki w-Akcji
  ul. 11 Listopada 6A
  58-340 Głuszyca. Z dopiskiem: „Moja Wielkanoc”
 3. Każda praca powinna być podpisana na odwrotnej stronie: imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa do której uczęszcza, adres zamieszkania oraz telefon komórkowy opiekuna
 4. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

5.Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej portalu wakcji24.pl w dniu 25.04.2020 r.

6.W każdej kategorii wiekowej nagrodzone zostaną 3 kolejne miejsca.

 1. Organizator nie zwraca prac przesłanych do konkursu.
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych uczestników konkursu (celem ogłoszenia zwycięzców) oraz jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

 

 

Nasi partnerzy