#obDARowaniSłowem. Moc pokonująca lęk.

  • Napisany przez:

Kiedy nie potrafimy czegoś zrobić , albo nie mamy pomysłu, szukamy pomocy, inspiracji, żeby nasze działanie mogło okazać się jak najbardziej udane.

Rozmyślając nad tekstami Słowa Bożego dziś w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, coraz bardziej rozumiem kim On jest. Najczęściej myśląc o Duchu Świętym rodzą się nam wyobrażenia, że jest to gołębica, powiew wiatru itd. Wczytując się w drugie czytanie z Listu św. Pawła do Koryntian coraz bardziej rozumiem, że Duch jest Kimś, zatem osobą, która mi towarzyszy w moim życiu i przychodzi mi z pomocą. Co ważne, Jego obecność przynosi mi pokój. Więc nawet wtedy kiedy wiem, że jestem słaby, że czegoś nie potrafię, kiedy staję przed wyzwaniem, które może po ludzku mnie przerasta – On jest przy mnie, żeby mnie wesprzeć. Żeby mi udowodnić jak bardzo Bóg mnie kocha i nie pozostawia mnie samego w moim życiu.

Myślę o tym kiedy czytam pierwsze czytanie, czyli opis zesłania Ducha Świętego na
Apostołów. Po modlitwie, kiedy czekali na spełnienie się obietnicy Pana Jezusa, otrzymują
moc Ducha Świętego i wychodzą z Wieczernika, żeby głosić Ewangelię.

Co jest w tym zaskakującego? Po pierwsze – przestali się bać, otrzymali moc pokonująca ich lęk. Po drugie, zaczęli mówić różnymi językami dzięki czemu ludzie mogli ich zrozumieć w ojczystych językach. To znaczy, że dla Boga nie ma żadnej bariery, która stanęłaby na drodze Jego miłości do mnie.

ks. Paweł Kilimnik

Nasi partnerzy