#obDARowaniSłowem

  • Napisany przez:

Dziś w uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Słowo Boże zaprasza nas do
przyjęcia postawy ucznia. Jezus zwraca się do swoich uczniów z ostatnim poleceniem, jakby zadaniem które im wyznacza przed swoim odejściem do nieba: Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narodu.

Trzeba to dobrze zrozumieć. Pan nie tylko poleca Apostołom nauczanie narodów, ale kształtowanie postawy ucznia, czyli kogoś otwartego, kogoś ufnego i przyjmującego z wiarą słowo Nauczyciela. Zobaczmy, jak łatwo jest słuchać, ale jak trudno jest pozwolić, żeby to co słyszę mnie kształtowało. Warto się zastanowić, czy potrafię słuchać jak uczeń tego co mówi do mnie Pan w swoim słowie. A może to ja wolę przyjmować rolę nauczyciela?

Nie można być nauczycielem jeśli wcześniej nie było się uczniem. Jezus zanim wstąpił do nieba, zostawia uczniom pewną lekcję. Nie można o niej zapomnieć, jest tak ważna i tak kluczowa dla nas. Pan Jezus mówi: Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Te słowa Pana Jezusa powinniśmy zawsze mieć w pamięci. Jezus żyjący jest zawsze obok nas, towarzyszy nam i jak napisał św. Paweł: napełnia wszystko na wszelki sposób.

ks. Paweł Kilimnik

Nasi partnerzy