Wolontariat dla młodzieży – kto może zostać wolontariuszem?

  • Napisany przez:

Chcesz pomagać, ale nie wiesz od ilu lat można być wolontariuszem? Jako osoba dojrzała masz wątpliwości, czy wolontariat jest wyłącznie dla młodzieży? Próg wieku często jest ściśle związany z charakterem organizacji, która poszukuje kandydatów do wolontariatu. Nie bez znaczenia są też zadania wolontariusza – niektóre z nich wymagają większej dojrzałości, inne mogą być wykonywane przez osoby niepełnoletnie.

Kim jest wolontariusz?

Istnieją ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Można ich spotkać między innymi w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej, muzeach i schroniskach dla zwierząt. Pracują w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, placówkach kultury, sportu i wielu innych. To wolontariusze.

Warto wiedzieć, czym jest wolontariat. Każdy ma swoje pojęcie o wolontariacie – jednym kojarzy się z towarzyszeniem chorym, niepełnosprawnym, rehabilitacją, opieką nad dziećmi w domach dziecka, szpitalach. Dla innych wolontariat to zbiórki pieniędzy, żywności, bezpłatne porady prawne, tłumaczenia. Każdy buduje swoje skojarzenia dotyczące wolontariatu na bazie wcześniejszych doświadczeń. Warto to pojęcie sprowadzić do wspólnego mianownika, podać wyróżniki pracy wolontarystycznej.

Centrum Wolontariatu definiuje wolontariat jako świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie.

Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.
Wolontariat to sposób na zdobycie doświadczenia dla młodych
Oczywiście, wielu wolontariuszy to ludzie młodzi. Wielu z nich dużo się podczas swojej aktywności uczy. Ale przy wolontariacie nie ma przecież cenzusu wieku czy wykształcenia! Jest to jednak stereotyp mocno rozpowszechniany przez media, które w kontekście wolontariatu pokazują przede wszystkim ludzi młodych, studentów czy uczniów.
Wolontariat to:
SATYSFAKCJA. Wolontariusze mają poczucie, że dzięki ich działaniom i ich bezinteresownej pracy, druga osoba otrzyma niezbędną pomoc.
KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI. Pomoc udzielana innym pozwala na przeżywanie emocji oraz doświadczenie sytuacji, które rozwijają takie cechy, jak wrażliwość czy otwartość.
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA. Wolontariusz zyskuje poczucie, że jego działanie ma wpływ na otoczenie i życie innych ludzi.
DOŚWIADCZENIE. Wolontariusze zdobywają niezbędne doświadczenie (np. poznają tajniki organizacji mniejszych i większych przedsięwzięć, zdobywają środki na swoje działania).
ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ. Wolontariat może być podejmowany na rzecz osób bądź organizacji, które w jakiś sposób są związane z naszymi zainteresowaniami.
RELACJE. Wolontariusze spotykają nowych ludzi,  nawiązują znajomości i przyjaźnie, które wychodzą poza obszar wspólnej pracy i trwają bardzo często całe życie.
Korzyści dla uczestników wolontariatu – uczniów:
odwaga, możliwość wykazania się, poczucie spełnienia i sprawstwa, nauka współdziałania, rozwój kompetencji społecznych, zwiększenie świadomości, budowanie relacji, łamanie stereotypów, zmiana środowiska (nowe relacje, konstruktywna grupa), zmiana perspektywy, bycie potrzebnym – wzrost samooceny i motywacji, wzbogacanie warsztatu pracy, rozwijanie umiejętności zarządzania czasem, pierwsze doświadczenia „zawodowe”, pozytywne „zarażanie”.
Korzyści dla adresatów pomocy: zainteresowanie, czas, relacje, wartości niematerialne i materialne, radość.
Czynienie dobra

Dobro, to aspekt, który najtrudniej zmierzyć, natomiast praca wolontariusza niewątpliwie daje okazje do pomocy innym, często do pomocy bezpośredniej. Takie doświadczenie w młodości może ukształtować człowieka na całe życie. Często można dziś usłyszeć, że nie ma w życiu nic za darmo, a bezinteresownie niesiona pomoc i konfrontacja z uczuciami, które temu towarzyszą w bardzo dobitny sposób takiemu twierdzeniu przeczą. W niektórych środowiskach bycie dobrym człowiekiem określane jest jako niezaradność czy wręcz „frajerstwo”. Wolontariat, niesienie pomocy innym i doświadczenie wdzięczności oraz użyteczności ma tak wielką moc przemiany człowieka, że bywa stosowany jako środek resocjalizacyjny np. w zakładach karnych – co najważniejsze, środek skuteczny.

źródło – ngo.pl

Nasi partnerzy