XXV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

  • Napisany przez:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z radością przystępuje do realizacji XXV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Patronat honorowy nad tą inicjatywą w skali kraju objęli: ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski oraz ks. abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Tematyka tegorocznej edycji obejmie Księgę Ezechiela oraz Ewangelię według św. Jana wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem. Tekstem źródłowym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Edycja Świętego Pawła, 2011).

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach: szkolnym (10 marca 2021 r.), diecezjalnym (21 kwietnia 2021 r.) oraz ogólnopolskim finale w Niepokalanowie (31 maja – 1 czerwca 2021 r.).

 

Nasi partnerzy