Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu i Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl organizują XXVI Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów. W tym roku obowiązującym materiałem będą Ewangelie Synoptyczne wraz ze wstępami i przypisami (Biblia Tysiąclecia, wyd. V).

Konkurs adresowany jest do ministrantów i lektorów, którzy aktualnie należą
do Służby Liturgicznej , a ich wiek nie przekracza 26 lat (Konkurs adresowany jest wyłącznie do chłopców). Do udziału w Konkursie zaproszeni są:

– uczestnicy indywidualni w dwóch kategoriach wiekowych:

(I) szkoła podstawowa i gimnazjum;

(II) szkoła ponadgimnazjalna i starsi,

– drużyny liczące od 3 do 5 osób.

Każda parafia (a w finale diecezja) może być reprezentowana maksymalnie przez jedną drużynę i po jednym uczestniku indywidualnym z danej kategorii wiekowej. Uczestnik indywidualny nie może być członkiem drużyny.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch etapach:

  • eliminacje diecezjalne odbędą się dnia 16 marca 2019 r– należy wyłonić indywidualnych zwycięzców i drużynę diecezjalną,
  • laureaci etapu diecezjalnego wezmą udział w finale ogólnopolskim w Seminarium Duchownym w Paradyżu w dniach 17-18 maja 2019 r.

Jak co roku nasi dobroczyńcy przygotowują cenne nagrody!

PROSZĘ O ZGŁOSZENIA DO 10 III br. na adres orak@wp.pl