Konferencja prasowa: Media dla społeczeństwa

30 Grudnia, o godzinie 10:00 w kurii świdnickiej prowadziliśmy konferencję prasową z debatą w formie hybrydowej. Część osób łączyła się za pomocą platformy internetowej, nie zabrakło też osób w auli.

Nasze rozmowy toczyły się wokół trzech tematów:

  1. Czy media do tzw. 3 władza?
  2. Czy media mogą być finansowane w ramach działań trzeciego sektora?
  3. Czy i jaki bezpośredni wpływ na społeczeństwo obywatelskie mają media?

Gościliśmy między innymi przedstawicieli tygodnika „Niedziela”, Młodzieżowej Niedzieli, Młodzieżowej Agencji Informacyjnej Majka, Ekomaiki, Gościa Niedzielnego, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Akcji Katolickiej.

Usłyszeliśmy wiele ciekawych spostrzeżeń na temat działalności mediów katolickich. Prelegenci zwracali uwagę na odmienny sposób działania charakteryzujący media związane z Kościołem. Na pierwszy plan wysunęła się misja ewangelizacyjna. Kształtowanie pozytywnego obrazu organizacji kościelnych a także wybieranie atrakcyjnych form przekazu, tak aby odbiorca nie tylko sięgał po medium jako formę rozrywki, ale także zaglądał w głąb siebie i poddawał się procesowi nawrócenia.

Zapytaliśmy również specjalistę w dziedzinie organizacji pozarządowych o możliwość finansowania ze środków trzeciego sektora. Usłyszeliśmy o możliwościach jakie dają nam działania konkursowo projektowe. Rozmawialiśmy o dofinansowaniach na podnoszenie warsztatu dziennikarskiego aktualnych redaktorów a także odziaływaniu szkoleniowym na otaczające społeczeństwo w tym młodzież. Zwracaliśmy uwagę na jakość warsztatu dziennikarskiego oraz jego ustawiczny rozwój.

Media mają ogromny wpływ na kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. Zwłaszcza takie media, które w swojej misji uwzględniają wsparcie dla swego otoczenia. Jeśli będziemy działać lokalnie, wspierać rozwój otaczającego nas świata, poprzez swoje działania będziemy ten wpływ powiększać, dlatego działania ukierunkowane ku społeczeństwu powinny być istotą naszej pracy. Zwłaszcza gdy mówimy o mediach tworzonych przez fundacje czy stowarzyszenia, biorących udział w projektach trzecio sektorowych.

AP

Całość konferencji pod linkiem:

Nasi partnerzy