Publicystyka

„Najpiękniejszym moment...

Gdy pod koniec lutego w wielu miejscach Polski dało się zobaczyć, niespotykane w naszej szerokości geograficznej, zjawisko zorzy polarnej, wielu obserwatorów zachwycało się pięknem falującego światła. Mrok, półmrok, jasność. Światło i ciemność postrzegamy wzrokiem. Odróżniamy je bez wątpliwości i nikt przy zdrowych zmysłach nie określi dnia ciemnością, a nocy światłością. Jednakże nie wszystko jest tak…

Jakie są Twoje pragnienia?

☩ Z Ewangelii wg św. Jana. Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić!” Jego uczniowie…

„Ze wszystkich rzeczy d...

Gdybyśmy umieli uchwycić ów moment w sobie, moglibyśmy wyjść poza kamienny, a może nawet stalowy krąg ograniczeń. Może byłoby nam dane spotkać się nie po to, by być przeciw, lecz aby zwrócić myśl i serce ku czemuś, co jest tworzeniem, budowaniem i łączeniem. Niewykluczone, iż choć nieco bliżej bylibyśmy wspólnego dobra i jego dzielenie stanowiłoby…

Jaki obraz noszę w swoi...

☩ Z Ewangelii wg św. Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do…

Od lęku do męstwa – zwr...

Nie ma czasów spokojnych. Nie ma okoliczności sprzyjających. Nie ma środowiska absolutnie bezpiecznego. To jakieś czarnowidztwo, ekspresja pesymizmu czy może opis sytuacji, w jakiej każdy człowiek znajduje się od pierwszych do ostatnich swoich chwil życia – życia doczesnego (o ile ktoś ma perspektywę eschatologiczną)? Może to próba racjonalizacji skrywającej bierne godzenie się z losem, skazanej…

Na jakiego Jezusa czekam?

☩ Z Ewangelii wg św. Mateusza. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane jest: „Nie samym chlebem…

„To nie wolność przynos...

Demokracja rzekomo trwa, gdy trwa trójpodział władzy. Niepostrzeżenie, ale i nieodwołalnie w przestrzeni publicznej swoją rolę coraz mocniej zaznacza jednak władza czwarta – media. Co więcej, z racji swoich przemożnych i wszechogarniających wpływów ubiega się o prymat. Obok gremiów ustanawiających prawo i organów wdrażających je w praktykę oraz ciał działających w imieniu prawa mamy media.…

Być solą ziemi

☩ Z Ewangelii wg św. Mateusza. (Mt 5, 13-16) Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się…

Bez światła nie ma życia

☩ Z Ewangelii wg św. Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział…

SZCZYTAMI POGRANICZA GÓ...

SZCZYTAMI POGRANICZA GÓR ZŁOTYCH -Z ORŁOWCA PRZEZ PRZEŁĘCZ RÓŻANIEC- NA BORÓWKOWĄ Góry Złote pasmo w Sudetach Wschodnich położone na pograniczu Polski i Czech. Jest to jedno z dłuższych pasm sudeckich liczących 55 km, z czego 35 km biegnie na terenie Polski. Czeskim odpowiednikiem Gór Złotych są Rychlebske Hory. Nazwa wywodzi się od zamku Ryhleby. Polska nazwa…

„Nadzieja jest tylko ta...

Rok 2022, trochę jak 2020, zapisał się w dziejach zachodniej cywilizacji, może nawet szerzej, bo w dziejach całej ludzkości jako grań, po której we mgle niepewności wędrowały całe społeczeństwa. Po tej ścieżce do widzianego po ludzku szczytu doszli wielcy tego świata: królowa Elżbieta II, mistrz Edson Arantes do Nascimento Pelé i papież Benedykt XVI. Te…

Związek tajemnicą

☩ Z Ewangelii wg św. Mateusza „Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański…

Nasi partnerzy