Bóg w Trzech Osobach

 Z Ewangelii według Świętego Jana

„Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».”

 

Jedna z prawd wiary mówi: „Jest Jeden Bóg, w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty”. W Imię Ojca i Syna i Ducha św. – tak zaczynamy każdą modlitwę, przywołując Trójjedynego Boga. Choć nie ma w Biblii samego słowa „Trójca”, to jednak wielokrotnie mowa jest o Bogu Ojcu, o Jego Synu Jezusie, który z miłości do nas stał się człowiekiem, i o Duchu Świętym, który został posłany Kościołowi.

Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego jest właśnie dniem, kiedy w sposób szczególny rozważamy tą tajemnicę wiary. Możemy na sposób ludzki próbować zrozumieć, opisać tą prawdę, ale czy jesteśmy w stanie poznać Boga? Poznać zupełnie tu i teraz może i nie, ale poznawać owszem TAK. Na tym przecież polega relacja, na ciągłym poznawaniu. Tak jest w przyjaźni, małżeństwie, tak też jest lub powinno być w naszej relacji z Bogiem. Powinniśmy ciągle próbować Go poznawać. Jezus obiecuje nam Ducha Prawdy, który pomoże nam właśnie w poznawaniu Boga.

 

Nasi partnerzy