Boża Rodzicielka

Jak dobrze jest cieszyć się ze każdy dzień możemy rozpocząć zawsze z Panem Bogiem, ale nie można zapomnieć nam o naszej Matce i Królowej o świętej Bożej Rodzicielce Maryi. Razem z Maryją rozpoczynamy każdy pierwszy dzień Nowego Roku kalendarzowego, cieszymy się z faktu, że Jest z nami ta, która wypowiedziała radosne FIAT – Oto Ja Służebnica Pańska – Niech mi się stanie według Słowa Twego i zgodziła się przyjąć Boży plan Zbawienia. Maryja jako Święta Boża Rodzicielka jest Matką naszego Zbawienia.

Trzeba więc zwrócić naszą uwagę na fakt, że Maryja nie zatrzymała Jezusa dla siebie, ale dała Go światu, a więc nam wszystkim. Pragnijmy z radością, aby Pana Bóg za wstawiennictwem Matki Bożej obdarzał nas swoim Błogosławieństwem i wszelkimi innymi potrzebnymi łaskami każdego dnia naszego życia. Mamy więc potężne wstawiennictwo Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, dlatego więc możemy również modlić się:

„Nam, którzy śmiałość mamy Ciebie prosić wyjednaj naszych grzechów odpuszczenie, chorym przynieś Matko uzdrowienie, tym którzy się dobrze mają: wdzięczność i Miłość Bożą, skłóconym daj pojednanie, a tym co żyją w zgodzie – wytrwałość w niej i stałość. Udręczonym i zniechęconym użycz pokrzepienia. Tym, którzy upadają, daj podniesienie z upadku, tym, którzy prosto stoją, daj trzymać się dobrze. Tym , którzy są szczęśliwi, daj, niech im się dobrze wiedzie, a nieszczęśliwi niech doznają pociechy i pomocy. Kieruj szczęśliwie całym naszym życiem i uczyń nas  godnymi jasności Twoich Świętych”. (Modlitwa z IV w.)

x.AM

Nasi partnerzy