Chrystus objawiony Światu

☩ Z Ewangelii Świętego Mateusza

„Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.

Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.” (Mt 2,1-12)

Niektórzy pytają się, czy w ogóle istnieli? Inni, widzą w postaciach trzech Mędrców tylko symbol, który św. Mateusz umieszcza w swojej Ewangelii, jako zapowiedź, że Jezus jest Mesjaszem wszystkich ludów, nie tylko Narodu Wybranego. Jeszcze inni zastanawiają się, skąd przybyli i czy naprawdę prowadziła ich gwiazda… Chcielibyśmy wszystko wiedzieć; wszystko udowodnić i naukowo (historycznie) sprawdzić.
Dziś w Kościele obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli chcemy podziękować Bogu za to, że objawił się nam w Chrystusie; że ukazał swoje oblicze tak bardzo konkretnie i „po ludzku”; że „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi” (Flp 2,7). W tym świętowaniu towarzyszą nam trzej Mędrcy, jako obietnica powszechności zbawienia. To prawda, że patrząc na całą historię zbawienia, Bóg wybiera sobie poszczególne osoby, by dać im konkretną misję (ważne zadanie do wykonania). Tak właśnie wybierał Bóg patriarchów i proroków; tak wybrał Maryję i poprzez swojego Syna wybrał dwunastu Apostołów – tych, którzy mieli (i wciąż mają) zanieść Dobrą Nowinę o zbawieniu, aż po krańce świata! To poszczególne wybory, ale jest też jeden wybór powszechny: Bóg wybrał wszystkich ludzi i powołał ich do zbawienia! Bóg pragnie nas wszystkich widzieć w niebie!

Nasi partnerzy