Co z Twoim chrztem?

Jezus przychodzi do Jana Chrzciciela, by przyjąć od niego chrzest. Poddaje się pokornie woli Ojca i wchodzi pomiędzy grzeszników. Chrzest Jezusowy rozpoczyna jego mesjańską, publiczną działalność na świętej ziemi palestyńskiej. Otwierają się nad Nim niebiosa i zostaje namaszczony Duchem Świętym. Spełniają się mesjańskie zapowiedzi proroków Starego Testamentu. Ojciec niebieski ustanawia Jezusa z Nazaretu przymierzem dla ludzi i światłością narodów.

Chrystus jest światłością narodów. A czy ja, zwykły, przeciętny człowiek, chrześcijanin jestem światłością dla innych? Czym jest dla mnie chrzest, który kiedyś przyjąłem? Czy pamiętam o obowiązkach wynikających z przyjęcia pierwszego sakramentu? Przecież wszyscy ochrzczeni, na mocy chrztu, który wycisnął na nich tak zwane znamię, mają prawo i jednocześnie obowiązek składać razem z Chrystusem ofiarę Nowego Przymierza, głosić wielkie dzieła Boże, zmieniać świat na lepsze i dawać świadectwo wiary swoim życiem, być światłością dla innych ludzi. Po przyjęciu sakramentu chrztu jesteśmy zdolni do wybierania dobra i odrzucania zła.

Nasi partnerzy